Vítejte na vzdělávací platformě projektu Solaris

V rámci projektu Solaris (Řešení otázek souvisejících s věkem ve vzdělávání) byl vytvořen komplexní soubor základních vzdělávacích materiálů. Tyto materiály jsou přizpůsobeny pro použití pedagogy všech kategorií a poskytují základní informace o age managementu ve vzdělávacích zařízeních. Na této stránce najdete 6 modulů týkajících se age managementu ve vzdělávání. Doporučujeme je projít postupně, ale můžete je použít i nezávisle na sobě..

Jste tu poprvé? Podívejte se na vzdělávací program zde


Modul 1

Úvod do Age Managementu ve školním vzdělávání

Modul 1 představuje uceleně age management, který strategicky řeší výzvy a příležitosti stárnoucí pracovní síly.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Modul 2

Problémy související s věkem ve vzdělávacím sektoru

Modul 2 zkoumá náročné vzdělávací výzvy stojící před staršími učiteli. Program si uvědomuje důležitost zvládání administrativní, pedagogické a nepedagogické zátěže.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Modul 3

Rozhodovací proces při hledání řešení problémů souvisejících s věkem ve školách

Modul 3 nabízí podrobný přehled problematiky rozhodování ve vzdělávacím sektoru souvislosti s obtížemi souvisejícími s věkem.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Modul 4

Osvědčené postupy v oblasti age managementu

Modul 4 se soustředí na definice, koncepty a případové studie osvědčených postupů, které by učitelé z nejrůznějších vzdělávacích oblastí mohli využít ke zlepšení účinnosti a zvládání problémů souvisejících s věkem na pracovišti.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Modul 5

Strategie age managementu ve školách

Modul 5 se soustředí na cenné poznatky a účinné strategie pro zvládání dynamiky a výzev souvisejících s věkem, kterým čelí učitelé ve vzdělávacích zařízeních.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Modul 6

Zavádění nástrojů měření věkové vstřícnosti ve školách

Modul 6 přináší vysvětlení k zavádění nástrojů měření věkové vstřícnosti ve školách, pokud jde o znalosti a nástroje usnadňující zavádění age managementu ve vzdělávání.

Pro přístup k modulu klikněte zde.


Příklady Age Managementu

Problémy související s věkem v evropských vzdělávacích systémech: Kvalitativní analýza a výzkumná zpráva

Problémy související s věkem v evropských vzdělávacích systémech: Kurikulum

Jste připraveni otestovat své znalosti age managementu ve vzdělávání? Klikněte na tlačítko níže a vyplňte kvízy!