Kvízy vzdělávacího programu

Vyzkoušejte si své znalosti. Projděte si naše kvízy na téma age management ve vzdělávání, abyste si upevnili nově nabyté znalosti a zvýšili své dovednosti.

Modul 1: Úvod do age managementu ve školním vzdělávání

Komplexní přehled age managementu pro strategické řešení problémů a příležitostí stárnoucí pracovní síly.

Přístup ke kvízu naleznete zde.

Modul 2: Problémy související s věkem ve vzdělávacím sektoru

Náročnost vzdělávacích výzev starších učitelů a důležitost zvládání administrativní, pedagogické a nepedagogické zátěže.

Přístup ke kvízu naleznete zde.

Modul 3: Rozhodovací proces při hledání řešení problémů souvisejících s věkem ve školách

Rozhodování v podmínkách vzdělávání v návaznosti na obtíže související s věkem.

Přístup ke kvízu naleznete zde.

Modul 4: Osvědčené postupy v oblasti age managementu

Definice, koncepty a případové studie osvědčených postupů pro zlepšení účinnosti podmínek zohledňujících věk na pracovišti.

Přístup ke kvízu naleznete zde.

Modul 5: Strategie age managementu ve školách

Cenné poznatky a účinné strategie pro zvládání dynamiky a výzev souvisejících s věkem učitelů ve vzdělávacích zařízeních.

Přístup ke kvízu naleznete zde.

Modul 6: Zavádění nástrojů měření věkové vstřícnosti ve školách

Zavádění měřicích nástrojů vstřícných k věku ve školách, týkajících se znalostí a nástrojů usnadňujících přijetí age managementu ve školách.

Přístup ke kvízu naleznete zde.