Partneři projektu

ProEduca, z.s., Česká republika

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Jako vedoucí partner a autor původní myšlenky projektu se ProEduca snaží propagovat, podporovat a rozvíjet myšlenku age managementu v českém národním prostředí prostřednictvím nejrůznějších aktivit a projektů. Tento záměr vychází ze současného stavu age mangementu v České republice – existuje poptávka po produktech, jako jsou ty, které budou výstupem projektu a které pomohou naplnit národní strategii, jež je v současné době uváděna do praxe. ProEduca disponuje pracovníky, kteří patří k několika málo certifikovaným auditorům age managementu v České republice.

Archivio della Memoria, Itálie

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Asociace Archivio della Memoria působí v městských oblastech i v malých městech, v Itálii i v zahraničí a aktivně spolupracuje s místními komunitami, zejména s těmi, které se vyznačují marginalizací a sociálním znevýhodněním, AdM podporuje tento projekt svými odbornými znalostmi, které získala během posledních dvaceti let práce v oblasti kvalitativního výzkumu a průzkumů týkajících se zejména cílové skupiny starších osob. Díky získaným zkušenostem poskytne metodiku, postupy a řešení ve všech fázích projektu a zejména při realizaci intelektuálních výstupů, přičemž bude plnit své úkoly související s realizací předběžného výzkumu a následně realizovat obsah týkající se formativních aspektů projektu.

Archivio della Memoria bude také podporovat projekt prostřednictvím všech svých odborných znalostí týkajících se šíření a komunikace tak, aby se výsledky projektu co nejvíce rozšířily ve vzdělávacím a pracovním sektoru.

SCC Sastamala Community College, Finsko

AMM

Website Facebook logo Instagram logo

V rámci neformálního a informálního vzdělávání se můžeme věnovat zejména těmto tématům: odborné dovednosti (např. dovednosti v oblasti informačních technologií a ICT a jazykové dovednosti), vnímání zdraví a pracovní schopnosti (např. kurzy udržování kondice a tělesného cvičení) a dodržování zdravých návyků (kurzy dobré pohody, zdravé výživy, relaxační metody). Kromě toho kurzy na vysoké škole často přispívají k sociální pohodě člověka. Tím se podporuje místní podnikání a firmy, jakož i sdružení a spolky, zároveň přispívají i k pracovnímu zdravi a v důsledku toho umožňují age management.

ASIE, Rumunsko

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Jednou z hlavních oblastí, kterými se ASIE zabývá, je prevence diskriminace na základě věku prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, a podpory místních kampaní zaměřených na podporu aktivního začlenění starých lidí do společnosti a jejich kvalitního a plnohodnotného života. Do tohoto projektu ASIE vnáší své odborné znalosti v oblasti práce se seniory a také své dobré místní kontakty s dalšími nevládními organizacemi, klíčovými osobami a organizacemi, které se zajímají o přístupy a postupy age managementu. Age management je v rumunské praxi na všech úrovních stále velmi novým pojmem a navíc makroekonomické politiky nejsou vůči aktivnímu stárnutí příznivé.

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Centrum na podporu žen), Rakousko

AMM

Website Facebook logo

FBST disponuje silnou regionální sítí se všemi „hráči“, kteří pracují, zkoumají, vedou, poskytují poradenství a nabízejí všechny druhy služeb, aby udrželi starší lidi v práci, kvalifikovali je a mnoha způsoby je posílili. Tato skutečnost přináší do projektu MASTERCLASS i naši jedinečnou službu pro organizace: často je navštěvujeme, ptáme se na jejich potřeby týkající se zaměstnanců, snažíme se realizovat stáže nebo dokonce nová pracovní místa. Proto jsme v neustálém dialogu s místní ekonomikou. Přivedeme zkušené pracovníky, kteří zdůrazní význam projektu a jeho výstupů pro cílovou skupinu, zúčastněné strany a naši oblast.

CESUR, Španělsko

Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR) je soukromé středisko odborného vzdělávání a přípravy a také středisko pro přípravu na zaměstnání. Všechny pobočky sídlí v nejdůležitějších španělských městech: Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Cáceres, Badajoz, Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife. Poskytuje také formální online školení. Cesur má více než 20 let zkušeností v oblasti vzdělávání. Díky dlouholetým zkušenostem si uvědomuje, že demografický trend v populaci jako celku i v zaměstnání se mění. To je velmi důležité pro celé Španělsko, protože se to týká celé populace, a ne pouze těch, kteří jsou ve starší věkové skupině. Stárnutí populace má důsledky pro všechny generace, protože zasahuje do vztahů mezi kolegy, učiteli, studenty, rodinnými příslušníky, pomáhajícími profesemi a občany. Vzdělávací komunita zaměstnanců společnosti Cesur aktivně pracuje na odstraňování bariér, které mohou vznikat v důsledku mezigeneračních rozdílů mezi nimi. Metodika uplatňovaná Cesurem na didaktické a strukturální úrovni dokládá, že ve většině případů mezigenerační spolupráce vytváří zajímavé příležitosti pro učení a kulturní obohacení.

SBTC, Turecko

Solaris

Website Instagram logo

Společnost SBTC Consulting (Turecko) byla založena v roce 2015 a od roku 2019 působí jako poradenská společnost. Hlavním oborem činnosti společnosti je projektové řízení, školení a poradenství, softwarová řešení a business intelligence. Společnost SBTC poskytuje svým zákazníkům následující integrované služby šité na míru: obchodní poradenství a podporu, zvyšování odborných dovedností, organizační podporu a pomoc, předávání inovací a know-how, plánování, předkládání a řízení projektů. Společnost SBTC má také odborné znalosti v oblasti aplikací informačních technologií pro usnadnění vzdělávacích a podnikatelských procesů. Společnost nabízí poradenské služby v nejrůznějších oblastech, jako jsou projekty EU (Horizont 2020, Národní agentura atd.), projekty TÜBİTAK, granty a podpory poskytované KOSGEB a Ministerstvem hospodářství.

Atlântica, Portugalsko

Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Atlântica je portugalský soukromý univerzitní institut založený v roce 1996. Zaměřuje se na vytváření, předávání a šíření znalostí, věd a technologií prostřednictvím studijních nabídek, výuky, výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech obchodních věd, zdravotnictví, informačních technologií a technologií obecně. Cílem EIA-Atlântica je získat jasnou pozici v evropském kontextu, a to jak na úrovni kvalitního vzdělávání, tak i výzkumu prostřednictvím účasti na inovativních projektech v různých oblastech, a přizpůsobit se tak technologickým a společenským změnám, ke kterým v Evropě dochází. EIA-Atlântica se snaží využívat svůj výzkum jako cenný nástroj při hledání špičkových řešení a osvědčených postupů pro pokrok a rozvoj společnosti.