Partneři projektu

ProEduca, z.s., Česká republika

Jako koordinátor projektu a zároveň tvůrce původní myšlenky tohoto projektu pracuje ProEduca v oblasti propagace, podpory a rozvoje myšlenky age managementu v českém národním prostředí v různých aktivitách a projektech. Tyto aktivity odráží aktuální potřebu opatření v oblasti age managementu v České republice, pro naplňování národní strategie.
Zaměstnanci ProEduca patří k několika málo certifikovaným auditorům age managementu v České republice a připravují se také na roli certifikovaných poradců age managementu.

Archivio della Memoria, Itálie

Archivio della Memoria přispěla k projektu prostřednictvím svých odborných znalostí získaných v posledních dvaceti letech prací v oblasti kvalitativního výzkumu a v průzkumech týkajících se cílové skupiny starších osob. Díky svým zkušenostem poskytla metodiky, přístupy a řešení ve všech fázích projektu, zejména při tvorbě výstupů, v průzkumech a poté při tvorbě obsahu týkajícího se formativních aspektů projektu.
Archivio della Memoria dále podpořla projekt svými kapacitami v oblasti šíření výsledků a výstupů, a v oblasti komunikace tak, aby se maximalizoval dosah výsledků projektu do sektorů vzdělávání a práce.

SCC Sastamala Community College, Finsko

With non-formal and informal training we can address the following topics in particular: vocational skills (such as IT and ICT skills and language skills), perceived health and work ability (for example keep-fit and physical exercise classes) and health-related behavior (well-being classes, healthy eating, relaxation methods). Furthermore, the college classes often add to social well-being of a person. This supports local entrepreneurship and companies as well as associations and societies within their context, supporting occupational health and as result enabling age management.

ASIE, Rumunsko

Jednou z hlavních hodnot, s nimiž ASIE pracuje, je prevence věkové diskriminace, s níž souvisí zvyšování povědomí a tvorba kampaní na podporu aktivního začleňování starých lidí do společnosti a prožití plnohodnotného života. V tomto projektu ASIE přinese své odborné znalosti v oblasti práce se staršími lidmi a také místní dobré kontakty s dalšími nevládními organizacemi, klíčovými lidmi a organizacemi, které se zajímají o přístupy a postupy age managementu. Age management je v rumunských postupech na všech úrovních stále velmi novým pojmem a navíc v současnosti nejsou makroekonomické politiky pozitivně naladěny vůči aktivnímu stárnutí.

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Centrum na podporu žen), Rakousko

FBST disponuje silnou regionální sítí se všemi „hráči“, kteří pracují, zkoumají, vedou, poskytují poradenství a nabízejí všechny druhy služeb, aby udrželi starší lidi v práci, kvalifikovali je a mnoha způsoby je posílili. Tato skutečnost přináší do projektu MASTERCLASS i naši jedinečnou službu pro organizace: často je navštěvujeme, ptáme se na jejich potřeby týkající se zaměstnanců, snažíme se realizovat stáže nebo dokonce nová pracovní místa. Proto jsme v neustálém dialogu s místní ekonomikou.
Přivedeme zkušené pracovníky, kteří zdůrazní význam projektu a jeho výstupů pro cílovou skupinu, zúčastněné strany a naši oblast.