Partneři projektu

ProEduca, z.s., Česká republika

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Jako koordinátor projektu a zároveň tvůrce původní myšlenky tohoto projektu pracuje ProEduca v oblasti propagace, podpory a rozvoje myšlenky age managementu v českém národním prostředí v různých aktivitách a projektech. Tyto aktivity odráží aktuální potřebu opatření v oblasti age managementu v České republice, pro naplňování národní strategie. Zaměstnanci ProEduca patří k několika málo certifikovaným auditorům age managementu v České republice a připravují se také na roli certifikovaných poradců age managementu.

Archivio della Memoria, Itálie

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Archivio della Memoria přispěla k projektu prostřednictvím svých odborných znalostí získaných v posledních dvaceti letech prací v oblasti kvalitativního výzkumu a v průzkumech týkajících se cílové skupiny starších osob. Díky svým zkušenostem poskytla metodiky, přístupy a řešení ve všech fázích projektu, zejména při tvorbě výstupů, v průzkumech a poté při tvorbě obsahu týkajícího se formativních aspektů projektu. Archivio della Memoria dále podpořla projekt svými kapacitami v oblasti šíření výsledků a výstupů, a v oblasti komunikace tak, aby se maximalizoval dosah výsledků projektu do sektorů vzdělávání a práce.

SCC Sastamala Community College, Finsko

AMM

Website Facebook logo Instagram logo

With non-formal and informal training we can address the following topics in particular: vocational skills (such as IT and ICT skills and language skills), perceived health and work ability (for example keep-fit and physical exercise classes) and health-related behavior (well-being classes, healthy eating, relaxation methods). Furthermore, the college classes often add to social well-being of a person. This supports local entrepreneurship and companies as well as associations and societies within their context, supporting occupational health and as result enabling age management.

ASIE, Rumunsko

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Jednou z hlavních hodnot, s nimiž ASIE pracuje, je prevence věkové diskriminace, s níž souvisí zvyšování povědomí a tvorba kampaní na podporu aktivního začleňování starých lidí do společnosti a prožití plnohodnotného života. V tomto projektu ASIE přinese své odborné znalosti v oblasti práce se staršími lidmi a také místní dobré kontakty s dalšími nevládními organizacemi, klíčovými lidmi a organizacemi, které se zajímají o přístupy a postupy age managementu. Age management je v rumunských postupech na všech úrovních stále velmi novým pojmem a navíc v současnosti nejsou makroekonomické politiky pozitivně naladěny vůči aktivnímu stárnutí.

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Centrum na podporu žen), Rakousko

AMM

Website Facebook logo

FBST disponuje silnou regionální sítí se všemi „hráči“, kteří pracují, zkoumají, vedou, poskytují poradenství a nabízejí všechny druhy služeb, aby udrželi starší lidi v práci, kvalifikovali je a mnoha způsoby je posílili. Tato skutečnost přináší do projektu MASTERCLASS i naši jedinečnou službu pro organizace: často je navštěvujeme, ptáme se na jejich potřeby týkající se zaměstnanců, snažíme se realizovat stáže nebo dokonce nová pracovní místa. Proto jsme v neustálém dialogu s místní ekonomikou. Přivedeme zkušené pracovníky, kteří zdůrazní význam projektu a jeho výstupů pro cílovou skupinu, zúčastněné strany a naši oblast.