V roce 2022 bude více než pětina obyvatel EU, konkrétně 21,1 %, starší 65 let. To představuje významnou část populace a svědčí to o pokračujícím demografickém trendu směřujícím ke stárnutí obyvatelstva v EU.

Pracovní síla v Evropě stárne: očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku 55-64 let v mnoha zemích tvořit 30 a více procent celkové pracovní síly. V mnoha členských státech se zvyšuje oficiální věk odchodu do důchodu, a proto je pravděpodobné, že mnoho pracovníků bude čelit jak delšímu pracovnímu životu, tak i delší době působení v měnícím se světě práce.oficiální věk odchodu do důchodu, a proto je pravděpodobné, že mnoho pracovníků bude čelit jak delšímu pracovnímu životu, tak delšímu vystavení měnícímu se světu práce.

Aby bylo možné tuto situaci zvládnout, je třeba přijmout určitá opatření na evropské úrovni, ale individuálně se musí připravit i všichni Evropané.

Naše aktivity a projekty se zaměřují na zlepšení porozumění problematice age managementu v celé Evropské unii. Pojďte se inspirovat skutečnými příběhy, které na této stránce sdílejí ředitelé škol, zaměstnanci úřadů, nebo vedoucí pracovníci firem. Tito odborníci se ve svých organizacích pustili do řešení problémů souvisejících s věkem a zavedli do praxe postupy age managementu. Jejich zkušenosti poukazují na pozitivní dopad těchto postupů na blaho zaměstnanců i společnosti.

Všechna práva vyhrazena ©

All rights reserved ©