V roce 2019 měla více než pětina (20,3%) populace EU-27 věk 65 let a více.

Pracovní síla v Evropě stárne: do roku 2030 se očekává, že pracovníci ve věku 55–64 let budou tvořit nejméně 30% z celkové pracovní síly v mnoha zemích. Oficiální věk odchodu do důchodu se v mnoha členských státech zvyšuje, a proto je pravděpodobné, že mnoho pracovníků bude čelit jak delšímu pracovnímu životu, tak delšímu působení měnícího se světa práce.

Abychom mohli tuto situaci efektivně řešit, je potřebné, aby všichni Evropané přijali určitá opatření na celoevropské, a také na osobní úrovni. Náš tým je zde, aby šířil informace o důležitosti age managementu ve všech zemích EU. Pomozte nám šířit zajímavé příběhy organizací, které byly v tomto procesu úspěšné a podařilo se jim porozumět a přijmou age management pro dobro svých zaměstnanců a celé společnosti.

 

je virtuální prostor, kde mohou lidé se zájmem o age management najít pomoc a inspiraci pro své projekty a aktivity.

Všechna práva vyhrazena