Yıl Anaokulu – Türkçe

Yıl Anaokulu

Statü: Devlet Anaokulu

Görüşülen Kişi: Burcu Solak, Anaokulu Müdürü

Ülke: Türkiye

Deneyimli Öğretmenler - Yeni Perspektifler - Yenilikçi Öğretim Yöntemleri

 


Okuldaki yaşla ilgili sorunlar, ciddi iç sorunlardan ziyade, öncelikle öğrencilerle kuşak çatışmaları olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çatışmaların ardındaki temel nedenler yaş farklılıkları, sosyal medya kullanımındaki değişiklikler ve zaman içinde değişen değerlere bağlanıyor.

Uygulanan tedbirler arasında değerler eğitimi, değerlerin yaşanmasına dayalı bir kurum kültürü, sevgi ve saygıya dayalı iletişimin teşvik edilmesi ve empatinin geliştirilmesi yer almaktadır.

Bu önlemlerin avantajları arasında, bireylerin yaş, dini görüş ve aile yapısı açısından daha iyi anlaşılması ve olası sorunların önceden tahmin edilebilmesi yer almaktadır. 

Görüşmenin Tamamı

Öğretmenlerinizin yaşıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Lütfen okulunuzdaki durumu birkaç kelimeyle açıklayınız.

Yaşla ilgili ciddi bir sorunumuz yok. Daha çok öğrencilerle kuşak çatışması olarak tanımlanabilir.

 

Bu sorunlara yol açan nedenler nelerdir?

Yaş farkı, sosyal medya kullanımı, bazı değerlerin zamanla önemini yitirmesi.

 

Bu sorunları önlemek veya ele almak için kuruluşunuzda ne gibi önlemler alındı?

Değerler eğitimi, anlatmaya değil yaşamaya, sevgi ve saygıya dayalı iletişime ve empati geliştirmeye dayalı bir kurum kültürüdür. Rehberlik servisi sorunları öngörmek ve önlemek için çalışır.

 

Bu önlemlerin (kullanımda olan veya planlanan) avantaj ve dezavantajlarının farkında mısınız?

Avantajlar: Kişiyi yaş, dini görüş, aile yapısı açısından tanımak ve olası sorunları öngörmek açısından faydalıdır.
Dezavantajları: Yok

 

Alınan önlemlerin olumlu etkileri nelerdir?

Erken teşhis hayat kurtarır.

 

Bu önlemler nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir veya değerlendirilebilir?

Öğretmenler ve öğrenciler için kurumsal risk haritası hazırlanır. Yıl sonunda yönetim kurulu toplantısında sorunların sayısı, niteliği ve çözümü değerlendirilir.

 

Sizce bu sorunu çözmek için başka ne gibi önlemler alınabilir ya da alınmalıdır?

Yaşa bağlı fiziksel sorunlara daha fazla öncelik verilmeli ve yıpranma oranı göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmenlerin psikolojik olarak daha fazla yıprandıkları göz önünde bulundurularak düzenlemeler yapılması uygun olabilir.

 

Kurumunuzda yaşla ilgili önlemleri sürdüren - resmi veya gayri resmi - hangi özel faaliyetleri başlattınız?

Belirli bir yaşın üzerindeki öğretmenlerin sağlık durumu dikkate alınır. Nöbet görevi gönüllülük esasına dayanır. Bazı özel durumlarda yazılı olmayan ekip kurallarımız var. Okulda tam bir ekip olmak için tam bir dayanışma içindeyiz.

Tags: No tags

Comments are closed.