Solaris

Solutions to Age Related Issues in Education Sector

2021-1-CZ01-KA220-VET-000033227

Bu proje öncelikle eğitim sektöründeki kurumsal seviyeyi hedeflemektedir; okul yöneticileri, politika yapıcılar ve sosyal ortaklar gibi istihdamdan sorumlu kişilere, öğretmenlere ve eğitmenlere (özellikle sürekli mesleki gelişimi veya eğitmenleri) okul işgücünün yaşlanmasının başarılı bir şekilde yönetilmesini ve yaşın istihdam için bir engel haline gelmemesini sağlamak için sonuçların faydalı pratik bir araç olması amacını taşımakatadır.

Eğitimciler açısından bakıldığında, yaş yönetimi, okulun bugünkünden çok daha fazla sayıda 50 yaş üstü çalışanı istihdam etmek zorunda kalacağı ana eğitimcileri hazırlamak amacıyla farklı yaşlardaki insanların (sadece yaşlı çalışanlar için değil) ihtiyaçlarına yönelik bir dizi eylem sunmaktadır. Bu proje özellikle okul personeline, mesleki eğitim öğretmenlerine ve eğitmenlere hitap edecektir. Bu projede tasarlanan Sürekli Mesleki Gelişim programı, profesyonel öğretim personelini hedef alacak ve yaşlanan okul ortamındaki mevcut ihtiyaçları yansıtacaktır.

Projenin Amaçları

Projenin temel amacı, eğitim sektöründe yaş yönetimiyle ilgili her seviyedeki eğitimciler (özellikle mesleki eğitim sağlayıcıları) için bir dizi pratik araç geliştirmektir. Araç seti, okullarda yaşla ilgili sorunların çözümüne ilişkin en iyi uygulama örneklerinin derlenmesinden, vaka çalışmalarının karşılaştırmalı analizinden ve yaş yönetimi önlemlerinin etkili seçimi konusunda eğitimcilere yönelik tavsiyelerden oluşacaktır. Buna ek olarak, yaşla ilgili konularda seçilmiş okul personelinin eğitimi için bir müfredat ve model bir tanıtım eğitim programı geliştirilecektir. Program çıktıları tamamlandıktan sonra dijital erişime açık olarak kamuya sunulacaktır.

Projenin Çıktıları

Eğitim Sektöründe Yaş Yönetimi Üzerine Görüşme Derlemesi

Bu çıktı, eğitim yaşı yönetimindeki en iyi uygulamaları araştıran bir anketin sonucu olacaktır. Ortaklar, kurumlarında başarılı yaş yönetimi uygulamaları gerçekleştiren 24 okul örneğini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma Raporu

Bu araştırma raporu, öğretmenlerin eğitim sektöründe karşılaştıkları yaşla ilgili zorlukları incelemekte ve bu sorunları ele almak için yaş yönetimi stratejilerini araştırmaktadır. Yaşlanma ve yaşla ilgili konulara ilişkin algıları keşfetmek için altı Avrupa ülkesinden kilit paydaşlarla yapılan görüşmeleri içeren nitel bir araştırma yürütülmüştür. Rapor, yaş yönetimi tedbirlerinin öğretim kalitesinin artması, öğretmenlerin refahı, öğrenci sonuçları ve öğretmenlik mesleğinin cazibesinin artması gibi faydalarının altını çizmektedir. Bununla birlikte, yaş yönetimi stratejilerinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetleri ve bazı yaşlı öğretmenlerin değişimi benimsemeleri için motive edilmelerindeki potansiyel zorlukları da kabul etmektedir.

Eğitim Müfredatı

Eğitim müfredatı çıktısı, her biri farklı bir hedef gruba yönelik 4 ayrı paketten oluşacaktır: okul öğretmenleri/eğitmenleri, okul müdürleri/yöneticileri, danışmanlar ve eğitim danışmanları ve Sürekli Mesleki Gelişim eğitmenleri. Müfredat, yaş yönetimi konusunda seçilen hedef grup için eğitim tasarlamak ve/veya sağlamak için gerekli tüm bilgileri içerecektir.

Okul Personeli için Tanıtıcı Eğitim Programı

Eğitmenlerin ihtiyaçları geliştikçe, ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler de gelişecektir. İşte bu noktada Sürekli Mesleki Gelişim öğretmenlerin imdadına yetişecek ve kariyerlerini doğru yönde yönlendirmelerine yardımcı olacaktır. Bu eğitim programı, okullarda yaş yönetimi ile ilgili öğretim personeli ihtiyaçlarının kapsamlı analizinin sonuçları üzerine inşa edilecektir. Eğitim sektöründe ortaya çıkan yaşla ilgili sorunlara giriş dersleri verecek ve bu sorunların çözülebileceği ve çözülmesi gereken yönleri ana hatlarıyla belirleyecektir.

Projenin bültenini buradan okuyabilirsiniz:

Proje çıktıları Mart 2024’te açık erişim kaynakları olarak kamuya sunulacaktır.