Projenin Ortakları

ProEduca, Çekya

AMM & Solaris

Website
Facebook logo Instagram logo

Projenin lider ortağı ve bu projenin orijinal fikrinin yaratcısı olan ProEduca, çeşitli faaliyet ve projelerde Çek ulusal ortamında yaş yönetimi fikrini teşvik etme, destekleme ve geliştirme yönünde çalışmaktadır. Bu niyet, Çek Cumhuriyeti’nde konunun mevcut durumunu, şu anda uygulanmakta olan ulusal stratejinin yerine getirilmesine yardımcı olma fırsatını ve bu projede tasarlananlar gibi ürünler için büyük bir talep olduğunu yansıtmaktadır. ProEduca’nın çalışanları Çek Cumhuriyeti’ndeki az sayıdaki sertifikalı yaş yönetimi denetçileri arasında yer almaktadır ve aynı zamanda sertifikalı yaş yönetimi danışmanları olmaya hazırlanmaktadırlar.

Archivio della Memoria, İtalya

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Archivio della Memoria, son yirmi yıldır nitel araştırma alanında ve hedef grup olan yaşlılarla ilgili anket çalışmalarında edindiği uzmanlık sayesinde projeye katılacak ve destek verecektir. Kazanılan deneyimle, tüm tasarım aşamalarında ve özellikle Fikri Çıktıların gerçekleştirilmesinde metodolojiler, yaklaşımlar ve çözümler sağlayacak, ön araştırmanın uygulanmasıyla ilgili görevlerini yerine getirecek ve ardından projenin biçimlendirici yönleriyle ilgili içeriği gerçekleştirecektir.

Archivio della Memoria ayrıca, proje sonuçlarının eğitim ve iş sektörüne yayılmasını en üst düzeye çıkarmak için yaygınlaştırma ve iletişimle ilgili tüm bilgi birikimiyle projeyi destekleyecektir.

ASIE, Romanya

AMM & Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

ASIE’nin üzerinde çalıştığı ana değerlerden biri, yaş ayrımcılığının önlenmesi ve yaşlıların topluma aktif bir şekilde entegre olmaları ve tatmin edici bir yaşam sürmeleri için kamu bilincinin ve kampanyaların teşvik edilmesidir. Bu projede ASIE, yaşlılarla çalışma konusundaki uzmanlığını ve ayrıca yaş yönetimi yaklaşımları ve uygulamalarıyla ilgilenen diğer STK’lar, kilit kişiler ve kuruluşlarla olan yerel iyi bağlantılarını ortaya koyacaktır. Yaş yönetimi Romanya’da her düzeydeki uygulamalarda hala çok yeni bir kavramdır ve dahası makro politikalar aktif yaşlanma konusunda çok da etkin değildir.

CESUR, İspanya

Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR) özel bir mesleki eğitim ve öğretim merkezinin yanı sıra istihdam için eğitim merkezidir. Tüm merkezler İspanya’nın en önemli şehirlerinde bulunmaktadır: Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Cáceres, Badajoz, Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria ve Santa Cruz de Tenerife. Ayrıca resmi çevrimiçi eğitim de vermektedir. Cesur, eğitim alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Bu uzun deneyim sayesinde, nüfusun demografik eğiliminin bir bütün olarak ve iş hayatında değişmekte olduğunu açıkça görebilmektedir. Bu, sadece ileri yaş grubundakileri değil tüm nüfusu ilgilendirdiği için bir ülkenin sağlığı açısından çok önemli bir noktadır. Nüfusun yaşlanması, meslektaşlar, öğretmenler, öğrenciler, aile üyeleri, asistanlar ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri de kapsadığından tüm nesiller için sonuçlar doğurmaktadır. Cesur eğitim topluluğu, nesiller arası farklılıklardan kaynaklanabilecek engelleri ortadan kaldırmak için aktif olarak çalışmaktadır. Cesur tarafından didaktik ve yapısal düzeyde uygulanan metodoloji, çoğu durumda kuşak değişiminin öğrenme ve kültürel zenginleşme için ilginç fırsatlar yarattığını beyan etmektedir.

SBTC, Türkiye

Solaris

Website Instagram logo

2015 yılında kurulan SBTC Consulting (Türkiye), 2019 yılından bu yana danışmanlık şirketi olarak hizmet vermektedir. Şirketin ana faaliyet alanı proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık, yazılım çözümleri ve iş zekasından oluşmaktadır. SBTC, müşterilerine aşağıdaki entegre, hizmetleri sunmaktadır: iş danışmanlığı ve desteği, mesleki becerilerin geliştirilmesi, organizasyonel destek ve üretim, inovasyon ve know-how transferi, proje planlama, sunma ve yönetme. Ayrıca SBTC, öğrenme ve girişimcilik süreçlerini kolaylaştırmak için bilgi teknolojisi uygulamalarında uzmanlığa sahiptir. Şirket, AB projeleri (Horizon 2020, Ulusal Ajans vb.), TÜBİTAK projeleri, KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan hibe ve destekler gibi çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

EIA (Atlântica), Portekiz

Solaris

Website Facebook logo Instagram logo

Atlântica 1996 yılında kurulmuş bir Portekiz özel üniversitedir. Kurum, İşletme Bilimleri, Sağlık, Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik alanlarında çalışma teklifleri, öğretim, araştırma ve deneysel geliştirme yoluyla bilgi, bilim ve teknolojinin yaratılması, aktarılması ve yayılmasına odaklanmıştır. EIA-Atlântica, Avrupa’da meydana gelen teknolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlayarak, farklı alanlarda yenilikçi projelere katılım yoluyla hem kaliteli eğitim hem de araştırma düzeyinde kendisini Avrupa bağlamında net bir şekilde konumlandırmayı amaçlamaktadır. EIA-Atlântica, araştırmalarını toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için mükemmellik ve iyi uygulamalar arayışında değerli araçlar olarak kullanmayı amaçlamaktadır.