Vuonna 2019 yli viidesosa (20.4%) EU:n väestöstä oli yli 65-vuotiaita.

Euroopan työväestö ikääntyy: vuoteen 2030 mennessä yli 30% työntekijöistä on iältään 55-65-vuotiaita. Virallinen eläkeikä on nousussa monissa jäsenmaissa. Tämän vuoksi monilla työntekijöillä on odotettavissa pidempi työura muuttuvine haasteineen.

Päästäksemme tilanteen tasalle meidän on ryhdyttävä toimiin koko Euroopan tasolla, mutta myös yksilötasolla. Ryhmämme haluaa välittää tietoa ikäjohtamisen tärkeydestä kaikkiin EU-maihin. Auta meitä jakamaan mielenkiintoisia tarinoita yrityksistä jotka ovat onnistuneet siinä ja ymmärtäneet ikäjohtamisen hyödyt niin työntekijöille kuin yhteiskunnallekin

 

virtuaalitila missä kaikki ikäjohtamisesta kiinnostuneet voivat saada ideoita projekteihinsa, aloitteisiinsa ja omiin toimintatapoihinsa.

Kaikki oikeudet pidätetään