Private Primary School: Turkey – Türkçe

Private Primary School

Görüşülen Kişi: Mehmet Avcı, Okul Müdürü

Ülke: Türkiye

Diyalog - İşbirliğine Dayalı Sorun Çözme - Topluluk Duygusu

 


Okuldaki yaşla ilgili sorunlar, teknoloji kullanımı, yeni öğretim yöntemlerine uyum sağlama, müfredat değişiklikleri, ekip çalışmasına direnç ve okul yaşamının çeşitli yönlerindeki katı tutumlarla ilgili zorlukları içerir.

Bu sorunların ardında yatan nedenler arasında yaşlı bireylerin kendilerini ilgili alanlarda güncel tutmamaları, kariyerlerinde tamamlanmışlık hissi ve eğitim sektörünün zorlu yapısı yer almaktadır.

Yaş yönetimi tedbirleri, emekli öğretmenlerin istihdam edilmemesini, bunun yerine özellikle teknoloji ve yeni öğretim yöntemleri gibi alanlarda aktif öğretmenlere eğitim ve mesleki gelişim sağlanmasına odaklanılmasını içerebilir.

Önerilen bir tedbir, yaşlı öğretmenlerin deneyim ve bilgilerinden faydalanmak üzere danışmanlık hizmeti" rolüne atanmalarıdır.

Bu önlemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, ders denetimi gözlemleri ve öğretmen geri bildirimleri yoluyla gerçekleştirilebilir. 

Görüşmenin Tamamı

Öğretmenlerinizin yaşıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Lütfen okulunuzdaki durumu birkaç kelimeyle açıklayınız.

Yaşı ilerlemiş öğretmenlerimizle teknoloji kullanımı, yeni öğretim yöntemleri, mevcut müfredatla ilgili önyargılar ve yetersizlikler, ekip çalışmasına yatkın olmama, sınıf işleyişinde ve öğrencilerle ilişkilerde sabır ve azmin azalması, öğrenci-veli ve okul içi ilişkilerde katı bir tutum sergileme ve sınırlarını keskin bir çizgiyle çizme gibi sorunlar yaşanıyor.

 

Bu sorunlara yol açan nedenler nelerdir?

Yaşlı bireylerin belli konularda kendilerini güncellememeleri, "ben bittim" duygusunun hakim olması ve yıllarca aşırı özveri ve sabır gerektiren eğitim sektöründe hizmet vermiş olmaları.

 

Bu sorunları önlemek veya gidermek için kurumunuzda ne gibi önlemler alındı?

Belli bir yaşın üzerindeki (50-55) öğretmenlerimizin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak amacıyla doğrudan sahada çalışmak yerine "danışmanlık hizmeti" şeklinde görevlendirilmeleri uygun görülebilir.

 

Bu önlemlerin avantaj ve dezavantajlarının farkında mısınız (kullanımda olan veya planlanan)?

Danışman öğretmenler meslektaşları için iyi bir rehber olabilirken, zaman ve nesil sorununa hakim olmadıkları durumlarda hatalara da yol açabilir.

 

Alınan önlemlerin olumlu etkileri nelerdir?

Genç, dinamik, çağa ve yeni eğitim ve öğretim sistemine uygun ve adapte olmuş öğretmenlerin eğitim kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

 

Bu önlemler nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir ya da değerlendirilebilir?

İdari yönetim kadrosu olarak, ders denetim gözlemleri ve öğretmen geri bildirimleri alarak değerlendirilebilir.

 

Sizce bu sorunu çözmek için başka ne gibi önlemler alınabilir ya da alınmalıdır?

Emekli olan öğretmenler kurumda istihdam edilmemektedir. Alanda aktif olan ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip öğretmenlerle çalışmaya devam etmek ve güncel alanlarda (teknoloji, yeni öğretim yöntem ve teknikleri) eğitim vermek.

 

Kurumunuzda yaşla ilgili önlemleri sürdüren - resmi veya gayri resmi - hangi özel faaliyetleri uygulamaya koydunuz?

Tüm personel olarak her öğretmenin branş bazında bir başka öğretmenin dersini gözlemlemesi ve bu uygulamanın yıl boyunca düzenli aralıklarla tekrarlanması. Öğretmenlerimizin mesleki alanda gelişimi konusunda genel merkezimize eğitimler vermek ve yaşça büyük öğretmenlerimizin mesleki anlamda kendilerini güncellemelerini sağlamak.

Tags: No tags

Comments are closed.