2019 yılında AB-27 nüfusunun beşte birinden fazlası (%20,3) 65 yaş ve üzerindedir.

Avrupa’nın işgücü yaşlanmaktadır: 2030 yılına kadar 55-64 yaş arası çalışanların sayısı birçok ülkede toplam işgücünün %30’unu veya daha fazlasını oluşturması beklenmektedir. Birçok Üye Devlette resmi emeklilik yaşı yükselmektedir ve bu nedenle birçok çalışanın hem daha uzun çalışma hayatıyla hem de değişen iş dünyasına daha uzun süre maruz kalmasıyla karşılaşması muhtemeldir.

Bu durumun üstesinden gelmek için Avrupa düzeyinde ve aynı zamanda tüm Avrupalılar tarafından kişisel düzeyde bazı tedbirler alınmalıdır.

Girişimlerimiz, Avrupa Birliği genelinde yaş yönetimi anlayışını geliştirmeye adanmıştır. Sizi bu sayfada okul müdürleri, idari yetkililer ve şirket liderleri tarafından paylaşılan ilgi çekici anlatılardan ilham almaya davet ediyoruz. Bu profesyoneller, kurumlarında yaşla ilgili zorlukları benimsemiş ve nihayetinde yaş yönetimi uygulamalarını tanımış ve benimsemiştir. Onların deneyimleri, bu uygulamaların hem çalışan refahı hem de toplumsal refah üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.

Bütün haklar saklıdır ©

Bütün haklar saklıdır ©