Anonymous Vocational High School – Română

Anonymous Vocational High School

Intervievat: fost director de școală

Tara: Romania

Programe de mentorat • Dialog între generații • Interacțiune și empatie

 


Sumar

În căutarea unui mediu educațional ideal, în care colaborarea și cooperarea colegială stau la baza educației copiilor, deseori întâmpinăm provocări care decurg din diferențele și distanțele dintre profesorii tineri și cei experimentați. Pentru a aborda aceste probleme, implementarea unui program de mentorat poate fi un instrument puternic pentru stimularea colaborării și reducerea decalajului generațional. Un program de mentorat bine implementat joacă un rol crucial în stimularea colaborării, abordarea dinamicii vârstei și promovarea unui personal didactic mai unit. Prin facilitarea înțelegerii, îmbunătățirea comunicării și combaterea discriminării în funcție de vârstă, programul dă putere profesorilor să lucreze împreună, valorificând punctele forte ale fiecărei generații și creând un mediu propice educației și creșterii copiilor.

Gap generațional

 • Programul de mentorat recunoaște existența unui decalaj între profesorii tineri, debutanți și cei aproape de pensionare.
 • Prin împerecherea profesorilor mai tineri cu mentori experimentați, programul creează oportunități de înțelegere și respect reciproc între generații.
 • Profesorii mai tineri pot beneficia de îndrumarea și înțelepciunea mentorilor lor, în timp ce mentorii pot învăța din perspectivele proaspete și abordările inovatoare ale mentorilor lor.

Îmbunătățirea comunicării

 • Programul de mentorat promovează în mod activ comunicarea eficientă între profesorii de diferite grupe de vârstă.
 • Mentorii servesc ca mentori nu numai în pedagogie, ci și în stimularea abilităților de comunicare.
 • Prin sesiuni regulate de mentorat, profesorii pot dezvolta strategii de comunicare mai puternice, construind un personal didactic coeziv și colaborativ.

Discuții și dispute contradictorii

 • Programul de mentorat oferă o platformă structurată pentru discuții deschise și facilitează dialogul constructiv.
 • Mentorii și mentorații se pot angaja în conversații semnificative, pot face schimb de idei și pot obține perspective din diferite perspective.
 • Prin încurajarea discursului respectuos, programul ajută la atenuarea conflictelor și promovează un mediu de lucru mai armonios.

Abordarea discriminării în funcție de vârstă

 • Programul de mentorat creează un mediu de sprijin și înțelegere reciprocă, reducând discriminarea în funcție de vârstă.
 • Incurajând interacțiunea și empatia, ajută la distrugerea stereotipurilor și concepțiilor greșite între generații.
 • Mentorii pot îndruma profesorii mai tineri în abordarea provocărilor cu care se confruntă, în timp ce mentorii pot oferi perspective noi care provoacă noțiunile preconcepute.

Programele de mentorat de calitate au coordonatori pasionați, oameni dedicați cu structură de leadership, chiar oameni din conducere, buni cunoscători ai tehnicilor de comunicare și abilități de rezolvare a conflictelor. Coordonatorul unui program de mentorat trebuie să fie un as al mentoratului, indiferent de avantajele materiale sau profesionale, un model demn de urmat.

Un program de mentorat este o „afacere” în domeniul dezvoltării încrederii, al grijii pentru dezvoltarea celorlalți și al respectului în relațiile interpersonale. Implicarea conducerii școlii este esențială pentru derularea programului de mentorat. Nu poți implementa un program de mentorat într-o școală dacă directorul nu crede în mentorat!


 

Interviu integral

De ce sunt importante problemele legate de vârstă, mai ales în sectorul educațional?

Îmbătrânirea populației în general este un fenomen care devine o realitate de zi cu zi și pentru care nivelul de îngrijorare și observație ar fi trebuit de mult depășit. Este necesar să se acționeze, prin măsuri specifice, prin creșterea implicării tuturor în rezolvarea acestei situații cu care se confruntă deja întreaga Europă și cu care ne vom lupta cu putere în doar câțiva ani. Oamenii trebuie sprijiniți să lucreze mai mult timp și să poată face acest lucru într-un mod civilizat, adaptat și eficient. În educație, profesorii sunt supuși unui nivel destul de ridicat de stres și utilizare psihologică care crește de-a lungul anilor. În România, există o lipsă de pregătire profesională care încurajează dezvoltarea capacităților de reziliență, rezistență și management al stresului, echilibrând viața personală cu cea profesională. Ar trebui să realizăm urgent că acestea sunt abilități necesare pentru viitorul oricărui angajat, dar mai ales în domenii cheie precum educația sau sănătatea. Îmbunătățirea și optimizarea condițiilor de muncă sunt și priorități care ar trebui să facă parte din planul de dezvoltare al școlilor, astfel încât să putem respecta un principiu simplu: dacă avem profesori fericiți, avem și elevi fericiți.

 

Ce este un program de mentorat?

Acest program presupune construirea unei relații relativ de lungă durată între un bătrân înțelept – o persoană cu experiență și un tânăr fără experiență, dar ambițios, luat de bătrân sub aripa lui protectoare. Există acum diferite tipuri de mentorat: mentorat între egali, sistem de prieteni, mentorat în echipă și chiar mentorat invers, în care experiența tinerilor este apreciată, dar cred cu tărie că mentoratul clasic poate include toate acestea și poate deveni cel mai puternic parteneriat din educaţie. Mentorii sunt consilieri, oameni cu experiență în carieră, care doresc să-și împărtășească cunoștințele; sunt susținători care încurajează emoțional și moral; sunt tutori care oferă feedback specific asupra performanței unei persoane; sunt sponsori, surse de informare si ajutor in obtinerea unor facilitati; sunt modele de identitate, tipul de persoană care ar trebui să fie în domeniul academic. Principiul de bază este simplu: Un profesor mentor coordonează și îndrumă un alt profesor fără experiență în rezolvarea problemelor de predare-învățare-evaluare, oferă suport profesional și îndrumă pregătirea noului profesor prin reflecție, colaborare și evaluare. Profesorii începători sunt sfătuiți și îndrumați în dezvoltarea lor profesională de către profesori mentori. Asocierea strategică bazată pe obiectivele programului și personalitățile mentor/mentorat este esențială pentru succesul programului. Am folosit în mare parte potrivirea profilului în funcție de specialitate și/sau program (de exemplu, programul de întâlnire de lucru), printre altele. Mentorilor și mentoraților trebuie, de asemenea, să li se permită să se implice activ în selectarea lor ca echipă, deoarece acest lucru conferă ambelor părți un simț de responsabilitate și încurajează implicarea bilaterală în activitate.

 

De ce ar trebui să luăm în considerare implementarea unui astfel de program?

Cel mai mare avantaj al activității de mentorat pentru profesorul mentor este învățarea continuă prin schimbul de informații, tehnici, planuri de predare și lecție și oferirea de feedback. Dar există și alte avantaje. Aș putea aminti: practica reflexivă ca o oportunitate de înțelegere mai profundă și reînnoire a actului de predare-învățare-evaluare prin reflecții personale asupra activității sale, faptul că profesorii cu experiență sunt din ce în ce mai calificați și, implicit, creșterea „auto-auto”. stima” și satisfacția profesională În special, pentru mentori: Învățare, reciprocitate, recunoaștere profesională, lărgirea perspectivei, renașterea bucuriei de a avea exercițiul profesiei, împlinirea profesională. Pentru mentorati: abilitati, cunostinte aprofundate, invatare rapida, incredere in sine crescuta pentru persoana, oportunitati, modele de urmat. Mentorii au nevoie de pregătire pentru ca programele de mentorat să fie eficiente. Mentorii potențiali trebuie să participe la profesia de dezvoltare pentru a afla mai multe despre procesul de mentorat și despre ce se așteaptă de la ei înainte de a-și asuma sarcinile și de a avea nevoie de sprijin și de oportunitatea de a discuta idei, probleme și soluții cu alți profesori mentori. Implementarea unui program de mentorat la nivelul întregii instituții este o provocare cu mai multe fațete. Pentru ca un program să fie eficient, profesorii trebuie să fie formați într-o varietate de domenii, sub diverse aspecte, trebuie să aibă posibilitatea și disponibilitatea de a relaționa și de a comunica, să recunoască faptul că au nevoie unul de celălalt, să lucreze în echipă și să profite de comunitatea. oportunități care le ies în cale și care îi pot ajuta să devină mai eficienți. Mentoratul coerent, consistent și permanent la nivel instituțional trebuie să fie o prioritate pentru întreaga școală pentru ca aceasta să fie eficientă. Mentoratul aduce beneficii atât profesorilor începători, cât și cu experiență. Profesorii mentori contribuie la îmbunătățirea activității de predare a începătorilor/stagiilor și implicit își îmbunătățesc propria competență profesională. Prin stagii, profesorii începători intră în contact și se confruntă cu situații reale de interacțiune cu clasa de elevi. Ajutorul profesorului mentor este esențial pentru începători, deoarece experiențele pozitive le pot afecta decizia de a intra în sistemul de învățământ ca profesori definitivi. Sprijinul emoțional și feedback-ul pozitiv oferit de mentor contribuie la îmbunătățirea practicilor de predare și la stimularea dorinței de a deveni un bun profesor. Din punct de vedere instituțional, sunt importante și beneficiile: creșterea productivității personalului, creșterea loialității, păstrarea personalului prin reducerea numărului de personal care părăsesc instituția, personal calificat pentru niveluri superioare de conducere, transfer de cunoștințe, o cultură instituțională solidă în ceea ce privește conformitatea și aplicarea. standarde de calitate.v

 

Cum să dezvolt un program de mentorat?

Există câțiva pași specifici pentru ca programul de mentorat să funcționeze continuu și într-un mod recunoscut. Primul și poate cel mai important este identificarea pașilor cheie și a principiilor de bază pentru proiectarea unui program de mentorat la nivel instituțional. Să te gândești la mentorat, să pui toate etapele și pașii înainte de a acționa pe hârtie. Pe scurt, pentru a planifica dinainte! Apoi, este absolut necesar să se definească obiectivele strategice ale programului. Selecția și potrivirea mentorilor și mentoraților este o etapă foarte delicată și interesantă. La început, necesită multe abilități de observație și uneori trebuie să fii pregătit să eșuezi. Dar odată ce organizația capătă mai multă experiență în implementarea unui astfel de program, lucrurile devin cumva mai ușoare, oamenii se regăsesc mai ușor și implicarea managerului devine uneori minimă. Următorii pași implică cooperarea directă a mentorilor și a mentoraților, deoarece aceștia trebuie să-și identifice oportunitățile de formare. Ca manager, mă ocup de crearea suportului și coordonarea programului. Ultimul, dar nu în ultimul rând dintre pașii importanți, este legat de determinarea și precizarea mijloacelor și modalităților de evaluare a progresului și a rezultatelor. Aspecte importante legate de aceasta: - Trebuie să existe o definiție clară a așteptărilor. - Existența unor criterii de selecție pentru mentori și mentorati. - Întocmirea și urmărirea unui plan de comunicare și informare la nivel instituțional. - Un proces de alocare mentor/mentorat bazat pe nevoile de dezvoltare ale mentorului și talentul și abilitățile mentorului. - Implicarea activă a șefilor de departamente/arii curriculare. - Existenta unui coordonator de program competent si dedicat. - Un program riguros de antrenament. - Evaluare periodică și finală pentru a determina progresul înregistrat de participanți și de program.

 

Cum se monitorizează, se măsoară și se evaluează un program de mentorat?

Mentoratul formal necesită o dată oficială de încheiere. Apropierea de data finală permite încheierea unei relații formale, oferind mentorilor și mentoraților un orizont de timp clar pentru a-și atinge obiectivele și obiectivele programului. De asemenea, este un moment cheie pentru a colecta feedback de la ambele părți pentru evaluarea programului de mentorat. Evaluarea programului de mentorat la sfârșitul primului semestru și sfârșitul anului școlar oferă informațiile necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea practicilor de mentorat. Evaluarea poate lua forma unui chestionar, interviu sau raport și ar trebui să măsoare obiectivele pe care programul și-a propus să fie atinse. De-a lungul timpului, am folosit toate aceste metode de evaluare și monitorizare și după părerea mea, metodele non-formale sunt cele mai bune (discuții, interviuri). Vă pot spune că cele mai bune decizii de schimbare vin din datele culese din astfel de programe. Aceasta oferă, de asemenea, datele necesare pentru a determina și raporta eficacitatea relației de mentorat. În școala noastră, raportarea a fost făcută de fiecare mentor, iar rapoartele au fost analizate și discutate de Comitetul Administrativ, sintetizează feedback și elaborează planuri de îmbunătățire/remediere. Datele din evaluări pot oferi informații care indică beneficiile îmbunătățirii obiectivelor și strategiile de lucru ale programului de mentorat care urmează să fie implementat pentru etapa ulterioară de implementare. Din când în când, poate fi necesară revizuirea programului de mentorat și ajustarea reformularii/îmbunătățirii obiectivelor, țintelor strategice și strategiilor de lucru.

Tags: No tags

Comments are closed.