În 2019, mai mult de o cincime (20,3 %) din populația UE-27 avea 65 de ani sau mai mult.

Forța de muncă din Europa îmbătrânește: până în 2030, se preconizează căîn multe țări, lucrătorii cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani vor reprezenta 30% sau mai mult din forța de muncă totală. Vârsta oficială de pensionare este în creștere în multe state membre și, prin urmare, mulți lucrători sunt susceptibili să se confrunte atât cu o viață profesională mai lungă, cât și cu o expunere mai lungă la o lume a muncii în schimbare.

Pentru a face față acestei situații trebuie luate anumite măsuri la nivel european, dar și la nivel personal de către toți oamenii care trăiesc și muncesc în Europa.

Inițiativele noastre sunt dedicate promovării înțelegerii managementului vârstei în Uniunea Europeană. Vă invităm să vă inspirați din poveștile și exemplele împărtășite pe această pagină de directorii de școli, oficialii administrativi și liderii corporativi. Acești profesioniști au acceptat provocările legate de vârstă în cadrul organizațiilor lor și, în cele din urmă, au recunoscut și adoptat practicile de management al vârstei. Experiențele lor demonstrează impactul pozitiv pe care aceste practici îl au atât asupra bunăstării angajaților, cât și asupra bunăstării societății.

Toate drepturile rezervate ©

Toate drepturile rezervate ©