Age Management Masterclass

2018-1-CZ01-KA202-048133 Managementul vârstei este o nouă competență necesară managerilor și departamentelor de resurse umane în toate companiile și organizațiile afectate de schimbarea demografică. De asemenea, în sectorul privat și public, organizațiile sunt obligate să își adapteze mediul de lucru pentru toate generațiile. Cea mai urgentă necesitate a managementului vârstei este în companiile în care este prezentă o încărcătură fizică și/sau mentală mai mare. Parteneriatul acestui proiect a venit împreună cu scopul de a ajuta la abordarea acestei probleme și de a ajuta angajatorii și educatorii să înțeleagă procesele de gestionare a vârstei. În ultimele 24 de luni am lucrat la două rezultate care ar trebui să îmbunătățească accesibilitatea spre exemplele de bune practici în managementul vârstei: instrumentul online pentru schimbul de bune practici și recomandări pentru angajatori și decidenți în domeniul organizațional. Crearea rezultatelor a fost completată de trei vizite de studiu: în Finlanda, Italia și Austria. Echipele noastre de profesioniști au vizitat unele dintre companiile în care funcționează managementul vârstei și am discutat cu cei care au reușit să realizeze acest lucru.

Obiectivele Proiectului

Obiectivul principal al proiectului este de sprijini procesul de adaptare la cerințele în creștere ale pieței muncii, oferind instrumentul de îndrumare a calității pentru companii (consilieri în managementul vârstei sau formatori din cadrul companiei) și furnizorii VET (profesori și formatori). Obiectivul principal al proiectului este îndeplinit de următoarele obiective specifice: – crearea unei rețele profesionale pentru această problematică și contribuirea la dezvoltarea acesteia; – crearea unui instrument de îndrumare pentru managementul vârstei de înaltă calitate în cele două secțiuni distincte de rezultate intelectuale; – implicarea formatorilor în managementul vârstei (profesori / formatori de la furnizorii VET) în activitățile de formare; – diseminarea rezultatelor proiectului în rețelele profesionale ale partenerilor.

Mobilitățile de formare pentru personal

Obiectivul principal al instruirii a fost de a oferi un mediu sinergic pentru învățarea prin practică. Participanții au fost implicați în două tipuri diferite de activități care s-au completat reciproc, oferind condiții optime pentru învățarea abordării metodologice specifice: vizite la companii și ateliere tematice. Obiectivele vizitelor de studiu au fost: – posibilitatea de a vedea sistemul de management al vârstei funcțional în viața reală; – posibilitatea de a consulta caracteristicile specifice de gestionare a vârstei cu profesioniștii din câmpul muncii; – investigarea criteriilor care sunt luate în considerare în studiul de caz; – colectarea informațiilor relevante pentru procesul de creare a rezultatelor intelectuale ale proiectului. Scopurile atelierelor practice au fost: – să îmbunătățească abilitățile și competențele selectate legate de studiul de caz; – să elaboreze metodologia care ar putea fi utilizată pentru rezolvarea problemei în condițiile simulate; – să utilizeze învățarea practică; – să investigheze toate întrebările cu care s-ar putea confrunta un consilier în managementul vârstei în timpul activității sale; – să ofere recomandări utile celor ce vor folosi ghidurile noastre. Buletine informative de la cele trei activități de formare:

Rezultatele proiectului

În acest proiect am proiectat și am creat două produse intelectuale distincte: COLECȚIE DE EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ Exemplele provin de la companii din toate țările partenere în care managementul vârstei a fost implementat și unde funcționează cu beneficii vizibile pentru companie și comunitate. Am colectat peste 25 de exemple care sunt împărțite în funcție de originea lor, zona de impact, vârsta țintă luată în considerare etc. Fiecare exemplu este descris în conformitate cu o schemă (unificată pentru toate exemplele), cu accent pe reflectarea acelor zone problematice care sunt necesare celor interesați de implementarea acestui concept. RECOMANDĂRI ÎN IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI VÂRSTEI Deoarece fiecare poveste de succes aduce un set real de condiții în care compania a trebuit să ia decizii, exemplul în sine reprezintă un material de învățare unic pentru potențialii utilizatori finali, care pot fi fie consilierii în managementul vârstei chiar în sistemul de management al companiei sau formatori (formatori în cadrul companiei care lucrează cu angajații sau profesorii / formatorii VET care lucrează cu studenții și cursanții la cursurile educaționale). Aceste recomandări oferă o perspectivă asupra proceselor de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor reale din companii.
Age Management Implementation: Case Study Analysis and Methodology Recommendation