Science High School: Turkey – Türkçe

Science High School

Statüsü: Devlet Lisesi

Görüşme Yapılan Kişi: Uygar Turgut, Müdür

Ülke: Türkiye

Bir Varlık Olarak Deneyim - Proje Tabanlı Öğrenme - Modern Öğretim Yöntemleri - Yaratıcı Problem Çözme

Okuldaki yaşla ilgili zorluklar, Türkiye'deki geleneksel sınav odaklı eğitim sistemi nedeniyle proje tabanlı öğrenmeyi benimsemekte tereddüt eden deneyimli öğretmenler etrafında dönüyor.

Karşılaşılan zorluklar arasında yeni öğretim yöntemlerine uyum sağlamak, sınav soru tiplerindeki değişiklikler ve dijital öğrenme araçlarına karşı direnç yer alıyor.

Değişim motivasyonu, öğrencilerin eğitimini iyileştirme ve zihniyetteki kuşak farklılıklarını ele alma arzusundan kaynaklanmaktadır. Müdürün dört yıl sonra öğretmen performansını değerlendirme yetkisi açıkça belirtilmese de dile getirilmeyen bir etkiye sahiptir...

Yaş ayrımcılığı ve genç ve yaşlı öğretmenler arasındaki çatışmalar bazı okullarda endişe kaynağıdır ve bu sorunları ele almak için kampanyalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Geri bildirim ve öğretmenlerle düzenli iletişim, tedbirlerin etkinliğini izlemek ve değerlendirmek için gereklidir. 

Görüşmenin Tamamı

Öğretmenlerinizin yaşıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Lütfen okulunuzdaki durumu birkaç cümle ile açıklayın.

Öğretmenlerinizin yaşıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Lütfen okulunuzdaki durumu birkaç cümle ile açıklayın.
25-30 yıl arasında deneyime sahip çok sayıda öğretmene sahip bir okuluz. Bu da çoğunlukla deneyim zenginliği sağlıyor. Ancak bazen öğretmenlerimizin yaşıyla ilgili sorunlarla karşılaşıyorum. Biz Türkiye'de proje tipi bir liseyiz, dolayısıyla okulumuzdaki derslerin müfredatı proje tabanlı öğrenme odaklı. En azından Bakanlık bizim okul türümüzden bunu istiyor. Ancak burada bir paradoks var gibi görünüyor çünkü tüm eğitim sistemi üniversite giriş sınavları veya lise giriş sınavları gibi sınavlara dayanıyor. Bu nedenle öğretmenler proje tabanlı öğrenmeye dahil olmak istemiyorlar çünkü bu, öğretmenlerin öğrencilere nasıl proje yazacaklarını veya yaratacaklarını öğretmek ve yeni fikirler icat etmek için soru sormalarına yardımcı olacak becerileri öğrenmelerini sağlamak için kendilerini eğitmeleri gereken özel bir alan. İkinci olarak, sınavlardaki soru tipleri önemli ölçüde değişmektedir, buna yeni nesil" soru tipi denmektedir. Bizim okulumuzda çoğu öğretmen bu soru tipine adapte olmakta sorun yaşamıyor ancak her gün tanık olduğum diğer okullardaki tablo aynı değil. Ayrıca kitaplar genel olarak öğretmenleri soru tiplerini öğrenmeye yönlendiriyor ve bu tip soruları ne kadar çok çözerlerse ya da cevaplarlarsa kendilerini o kadar hızlı ve etkili bir şekilde adapte ediyorlar.
Öğretmenler açısından okulumuzda karma bir grup var. Bu meslekte 25 ila 33 yıllık deneyime sahip öğretmenler var ve 15 ila 20 yıllık deneyime sahip öğretmenlerden oluşan başka bir grup var. Gruplar arasında iyi bir ilişki var ve her grup diğerini birçok yönden destekliyor. Örneğin, daha deneyimli öğretmenler bazen sınıflarında teknolojiyi kullanmakta sorun yaşıyorlar ve daha genç öğretmenler teknolojiyi, uygulamaları veya programları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri için onlara yardım ediyorlar, bu nedenle birbirlerine karşı ayrımcılık söz konusu değil. Ancak her iki grup da günümüz neslinin zihniyetiyle başa çıkmakta zorlanıyor. Çoğu zaman öğrencilerin derslere ve öğretmenlere karşı davranış ve tutumları hakkında tartışmalar yaşanıyor. Giriş sınavıyla öğrenci alan bir okul olduğumuz için öğretmenlerimiz diğer okullara göre daha fazla ödev verme ve diğer lise türlerine göre biraz daha zor sorular sorma eğiliminde. Dolayısıyla öğrenciler ve velileri bu durumdan şikâyetçi oluyor, hatta bazen soruşturma açılması için resmi makamlara başvuruyorlar. Yaşlı öğretmenler bu gibi durumlarla karşılaştıklarında daha kırılgan oluyorlar ve daha fazla hayal kırıklığına uğrayıp strese girerek bazen meslek hayatlarına son vermelerine neden olabiliyor."

 

Bu sorunları önlemek veya ele almak için kurumunuzda ne gibi önlemler alındı?

"Öncelikle öğretmenlerle yüz yüze görüşerek kendilerini günün koşullarına adapte etmeleri için ikna etmeye çalışıyorum ve neden proje konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum, bakanlığın okulları online olarak takip etmesi ve proje yapmayan okulları uyarması gibi gerekçeler sunuyorum ve bu tür sorunlarla karşılaştıklarında onları motive etmeye çalışıyorum. İkinci olarak, öğretmenlerden bir grup oluşturarak öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, küresel ısınma, zaman yönetimi, faydalı ve hayatımızda fark yaratacak bir ürün ortaya çıkarmak gibi hangi konuda çalışmak istiyorlarsa o konuda birlikte çalışmalarını rica ediyorum. Öğretmenlerden oluşan karma bir grup olmasını istiyorum; teknolojiyi iyi kullananlar ve proje üretenler ile teknoloji ve proje üretme konusunda biraz bilgisi olanlar.
Ben şanslı müdürlerden biriyim çünkü öğretmenlerin performansını değerlendirebiliyoruz ve okulumda dört yıl çalıştıktan sonra öğretmenin çalışma süresini sonlandırabiliyoruz. Öğretmenleri istediğim şeyleri yapmaları için asla zorlamıyorum, onlarla kibar ve nazik bir şekilde konuşuyorum ancak okulumuzdaki çalışma statülerini iptal etme yetkim onlar için bir yaptırım gibi görünüyor ve bunu asla dile getirmiyorum."

 

Bu önlemlerin (kullanımda olan veya planlanan) avantaj ve dezavantajlarının farkında mısınız?

"Alınan tüm önlemler öğretmenlerin memnuniyetini ve mutluluğunu sağlamak içindir. Hepimizin bildiği gibi, sınıflar fabrika değildir, öğretmenler ticari ürünler yaratmazlar ya da ödeme yapan halka doğrudan bir hizmet sunmazlar, ancak yıllar sonra toplumdaki yerlerini bulacak olan yeni nesil çalışanları yaratırlar. Mutlu ve memnun öğretmenler olmadan bu asla gerçekleşemez.
Deneyimli öğretmenler, genç meslektaşlarına kıyasla daha fazla incelemeye tabi tutularak işten ayrılmaya zorlanmaktadır. Yaş ayrımcılığı öğretmenler arasındaki en büyük endişelerden biri haline gelmiştir. Genç öğretmenler onları modası geçmiş olmakla, yenilikçi olmamakla ve daha yüksek maaş almakla suçluyor. Bizim okulumuzda bu tür bir sorun olmasa da, bazı okullarda kökleri derine inmiş durumda. Bazen yaşlı öğretmenler de gençleri aşağı çekebiliyor. Okullarda yaş ayrımcılığına son verilmesi için bir kampanya başlatılması, öğretmenler arasında barışı sağlamak ve başarıyı güvence altına almak için en büyük avantajlardan biri olacaktır. "

 

Alınan önlemlerin olumlu etkileri nelerdir?

Tedbirlerin arkasındaki nedenleri açıklamak ve öğretmenlerle temasa geçmek artık eskisinden daha iyi işliyor gibi görünüyor. Artık projelerde yer alan ve öğrencilerle farklı konularda çalışan daha fazla öğretmenimiz var. Öğretmen sayısı henüz yeterli değil ama bu iyi bir başlangıç. Önceki müdürler öğretmenlerle kendilerini korkutulmuş ve tehdit altında hissettirecek şekilde konuşuyor ve yetkilerini kullanıyorlardı.

 

Bu önlemler nasıl izleniyor ve değerlendiriliyor ya da değerlendirilebilir mi?

Öğretmenlere görev verirken her zaman düzenli aralıklarla onlardan geri bildirim isterim. Çalışmalarını birlikte değerlendiriyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gerekirse onlara önerilerimi bildiriyorum ve tartıştığımız konuyla ilgili öneri ve fikirlerini de not ediyorum. Dürüst olmak gerekirse, eğitimdeki gelişmelere ayak uydurmaya çalışan ya da değişikliklere direnen öğretmenler hala var. Onları baskı altına almak ve cesaretlerini kırmak da istemiyorum. Aslında onlara da sempati duyuyorum çünkü kariyeri boyunca öğrencilerine bir sınavda nasıl başarılı olunacağını öğretmiş öğretmenlerin önyargılarını kırmak ve davranışlarını değiştirmek kolay değil. Karşılıklı bir anlayışa ihtiyacımız var.

 

Sizce bu sorunun üstesinden gelmek için başka hangi tedbirler alınabilir ya da alınmalıdır?

Okullarda etkili ve destekleyici istihdam uygulamaları için yaşlı öğretmenlere değer veren ve onları destekleyen ve deneyimli öğretmenlerin yaptığı değerli katkının tüm hükümetler ve idareler tarafından tanınmasını talep eden bir kampanyaya ihtiyacımız var. Devlet, öğretmenlerin uzman öğretmen ya da başöğretmen olup olmadıklarına karar verirken onları test etmemelidir. Devlet onlardan sınava girmelerini istemek yerine, planlama, örgütleme, kadrolama ve en önemlisi eski öğretmenleri güvenli ve rasyonel bir şekilde sistemde tutmak için yönlendirme ve kontrol etme gibi yönetim işlevlerine başvurmalıdır. Bu sadece müdürlerin ya da başöğretmenlerin sorumluluğu değildir.

 

Kuruluşunuzda yaşla ilgili önlemleri sürdüren - resmi veya gayri resmi - hangi özel faaliyetleri başlattınız?

Sanırım bazılarından yukarıda bahsetmiştim. Son olarak belirtmek istediğim husus, öğretmenler ne kadar uzun süre çalışmak zorunda kalırsa, istenmeyen ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimallerinin de o kadar artacağıdır. İnsanların kapasiteleri değişiyor ve neredeyse hiç kimse aynı kalmıyor. Bir gün biz de onlardan biri olacağız ve ne ekersen onu biçersin, bu nedenle sempati ve empati duymak müdürler olarak neredeyse tüm sorunların üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır. Son olarak, eğitim sistemimizde bizim gibi proje tabanlı okullar dışında müdürlerin personelini seçme hakkı yoktur! Sonuç olarak, yaşlı öğretmenlerimizi gözbebeğimiz gibi korumalı ve kollamalıyız

Tags: No tags

Comments are closed.