Akçaova Secondary School – Čeština

Akçaova Secondary School

Státní základní škola 1. a 2. stupně

Respondent: Özge Acar, vedoucí sekce

Země: Turecko

Celoživotní profesní rozvoj - Fyzické stárnutí - Rychlý digitální věk

 


V naší škole se problémy související s věkem týkají především mladších učitelů, kteří se potýkají s problémy ve vztazích se studenty, kolegy a s adaptací na školní prostředí, což vede ke kázeňským a psychickým problémům.

Hlavními důvody těchto problémů jsou nedostatečná příprava mladších učitelů a obavy související s fyzickým a duševním stárnutím starších učitelů, které ovlivňuje jejich schopnost plnit očekávání školy a žáků.

Zkušení učitelé, kteří se blíží důchodovému věku, jsou považováni za přínos, nikoli za problém, ale generační rozdíly mohou někdy vést k problémům v komunikaci a porozumění.

Otevřená komunikace s vedením školy a vzájemná podpora mezi kolegy slouží k řešení problémů souvisejících s věkem, což pomáhá předcházet eskalaci drobných problémů.

Jedním z významných pozitivních dopadů těchto opatření je zvýšená informovanost učitelů o problémech souvisejících s věkem, což vede k informovanějším a účinnějším řešením. 

Celý rozhovor

Setkáváte se s nějakými potížemi a problémy souvisejícími s věkem vašich učitelů? Popište prosím několika slovy situaci ve vaší škole.

"Učím na státní škole a průměrný věk učitelů na naší škole je nižší než 50 let, takže pro mě není snadné mluvit o problému vyplývajícím ze stárnutí nebo stáří jak ve škole, tak v oddělení, kde pracuji jako vedoucí oddělení. Naopak mohu říci, že noví učitelé v naší škole zažívají různé problémy ve vztazích se žáky, vedením školy, kolegy i školním prostředím a potýkají se s kázeňskými problémy ve svých třídách. Vidíme také, že mladí učitelé mají v prvních letech své profese potíže s adaptací na organizační a sociální strukturu školy, v důsledku čehož se u nich objevují psychické problémy, jako je stres, deprese, úzkost a únava.

V naší škole máme samozřejmě také několik učitelů, kteří mají za sebou velké profesní zkušenosti a blíží se odchodu do důchodu, blíží se věku 65 let. Já a moji kolegové je nevnímáme jako staré učitele, ale jako zkušené učitele, a proto v nich vidíme spíše výhodu než problém. Ne vždy je však tento proces tak hladký. Zejména odlišné potřeby nové generace a způsob komunikace se staršími a odlišnými generacemi přináší některé problémy a nedorozumění. "

 

Jaké jsou příčiny těchto problémů?

Pokud je problém v tom, že naši učitelé jsou mladí, je to proto, že jejich příprava na povolání není dostatečná. Jestliže je potíž v tom, že naši učitelé jsou staří, jak bylo uvedeno v otázce výše, máme jako učitelé dva hlavní problémy - fyzické stárnutí a duševní stárnutí. Pokud se u nás projeví některý z nich, nebudeme schopni splnit očekávání školy a žáků a budeme čelit problémům. Zatímco fyzické stárnutí je situace, která ovlivňuje naše vyučovací procesy a účast ve výuce, duševní stárnutí způsobuje, že nedokážeme vhodně reagovat na potřeby studentů. Pro mě je duševní stárnutí to první, co mě napadne, když přijde řeč na hlavní problémy spojené s věkem. Neschopnost reagovat na potřeby a očekávání digitální doby a nové generace ve mně vyvolává pocit, že moje práce učitele není kvalifikovaná.

 

Jaká opatření byla ve vaší organizaci zavedena k prevenci nebo řešení těchto problémů?

Abychom překonali problémy související s věkem, organizujeme nejprve schůzky s vedením školy. Pokud je tento problém způsoben nedostatečnými kompetencemi našich učitelů, stanovíme, co se s tím dá dělat. Jsme však veřejná škola a není možné, abychom v tomto procesu postupovali jinak než podle směrnic Národního ministerstva školství. Přesto, abychom se vzájemně podpořili, nabízíme kolegům, kteří s námi sdílejí nějaký problém, rychlá a každodenní řešení.

 

Jste si vědomi výhod a nevýhod těchto opatření (používaných nebo plánovaných)?

Vzájemný kontakt mezi kolegy zpřehledňuje vztahy mezi vedením školy a učiteli. Nejdůležitější výhodou tohoto transparentního vztahu či komunikace je, že se snažíme řešit drobné problémy vlastními silami dříve, než přerostou ve větší. Někdy však tato situace může způsobit i problémy uvnitř školy. Absence norem pro řešení problémů, skutečnost, že se naše instituce chová, jako by každý problém viděla poprvé, a nedostatek institucionální paměti ohledně problémů a jejich řešení způsobují, že podobné situace řešíme pokaždé různě.

 

Jaké pozitivní dopady mají zavedená opatření?

Máme učitele s vysokou úrovní povědomí o problémech souvisejících s věkem. Poznání, že problémy související s věkem v organizaci nezpůsobují pouze mladí a nezkušení učitelé, ale také zkušení a starší učitelé, nám pomáhá vytvářet kvalifikovaná řešení.

 

Jak jsou nebo jak by mohla být tato opatření monitorována a vyhodnocována?

Vzhledem k tomu, že jsme veřejná škola, nemáme systém měření a hodnocení, který bychom používali nebo který bychom si v rámci naší organizace vytvořili.

 

Jaká další opatření by podle vás mohla nebo měla být zavedena k řešení tohoto problému?

Každá škola by si mohla vytvořit strom možných problémů souvisejících s věkem . Tyto problémy mohou sahat od neschopnosti přizpůsobit se učebním osnovám až po komunikaci v rámci instituce. S takovým stromem problémů může být jejich řešení snazší.

 

Jaká další opatření by podle vás mohla nebo měla být zavedena k řešení tohoto problému?

Vzhledem k tomu, že jsme menší oddělení, snažíme se na skupinových setkáních identifikovat problémy související s věkem prostřednictvím slovních her a her zaměřených na posílení důvěry.

Tags: No tags

Comments are closed.