Základní umělecká škola B. Jeremiáše – Čeština

Four young children standing next to an easel in a classroom

Základní umělecká škola B. Jeremiáše

Typ organizace: státní základní škola

Respondent: Mrg. Michaela Hudečková, ředitelka školy a pedagog na částečný úvazek

Země: Česko

Flexibilní pracovní doba - Částečné pracovní úvazky

  

Celý rozhovor

Prodlužuje se věk odchodu do důchodu. Zamýšleli jste se nad tím?

V tuto chvíli ne. Odchod do důchodu pro mě teď nepřipadá v úvahu. Moje práce mi přináší velké uspokojení. Není to jen práce, je to také můj koníček, a to už dlouho. Práce, kterou dělám, mě nevyčerpává, naopak, nacházím v ní skutečné potěšení.

 

Takže nepředpokládáte pokles své pracovní schopnosti? Jako učitel i jako ředitel?

Když se někdo necítí dobře nebo je pod psa, přirozeně si raději odpočine. Ale od této chvíle mám stále energie nazbyt. Mám doma dva psy a péče o ně mě udržuje v pohybu. Díky nim se udržuji v dobré kondici.

 

Myslíte si, že vaše pracovní schopnost zůstane stejná i v 65 letech?

Věřím, že ano. Vždyť to jsou už jen dva roky! Protože mám tři děti, tak už bych asi mohla jít do důchodu. Sama se však necítím jako někdo, kdo je připraven jít do důchodu.

 

Přispívají k vaší kondici kromě péče o psy i další faktory?

Významnou roli hraje samotné prostředí. Naše škola si vede dobře a dosahuje vynikajících výsledků. Pořádáme řadu akcí a zaměstnanci jsou zde spokojeni. Zatím se tu cítím dobře a upřímně si to užívám.

 

Kdybyste cítili klesající motivaci nebo ubývající energii pro vaši práci, co byste udělali?

Pokud by mě pracovní zátěž začala nadměrně vyčerpávat, možná bych zvážila odchod z administrativní funkce a věnovala se raději výuce, i když na méně hodin. Postupně bych své povinnosti omezovala, abych se cítila dobře a nadále sem chodila s radostí.

 

Mají vaši kolegové podobný postoj?

Neustále pozoruji, jak se zapojují a přizpůsobují. Mají zájem a neustále vyhledávají příležitosti k osobnímu růstu. Aktivně si hledají, co je zajímá, a dokonce navrhují pozvání hostujících lektorů. Zdá se, že věk jejich nadšení nijak nesnižuje; i starší členové zůstávají nadšení a odhodlaní. V umělecké škole je to poněkud jiné než na běžné základní škole, kde jsou učitelé často zahlceni nároky celé třídy. V našem případě pracujeme individuálně a se studenty, kteří mají schopnosti, což je příjemné. Máme dokonce i učitelku v důchodu, která nejeví známky snížené pracovní schopnosti. Naše aktivity jsou rozmanité, od výuky po časté koncerty a třídní besídky, a stále nás zaměstnávají. Ukazuje se, že na uměleckých školách je výuka spíše posláním než jen prostředkem k výdělku; jde o to, aby člověk co nejlépe využil svůj čas. I starší učitelé se zdaleka nezdají být vyčerpaní.

 

Snižuje se pracovní schopnost vašich zaměstnanců z důvodu fyzických potíží nebo zdravotních problémů?

I když se vyskytují případy, kdy je pracovní schopnost učitele ovlivněna úrazem, ztrátou zraku nebo poruchou sluchu, jsou takové případy vzácné. Tyto problémy jsou spíše výjimkou než pravidlem.

 

Potýkají se někteří zaměstnanci s náročnějšími situacemi při plnění svých povinností, například s osobními povinnostmi?

Máme jednu kolegyni, která má nemocnou dceru, což vede k náročnějším pečovatelským povinnostem. Kromě ní však nikomu jinému z nás rodinná situace nebo péče o nemocného člena rodiny výrazně nepřekáží. Nicméně i kdyby takové situace nastaly, vycházíme vstříc možnosti pružné pracovní doby nebo částečných úvazků. Některé instituce nařizují, aby učitelé byli přítomni ve třídách při přípravě, ale to považuji za zbytečné. Pokud učitel plní své povinnosti efektivně, měl by mít možnost připravovat se podle svého uvážení.

 

Co považujete za ukazatel dobře odvedené práce?

Závěrečné zkoušky jsou jistě klíčovým měřítkem. Kromě toho si naši učitelé navzájem vyjadřují podporu účastí na hospitacích, studenti vystupují na koncertech a hlavně je pro nás silným ukazatelem úspěšnost v soutěžích.

 

Máte zkušenosti s vyhořením?

Vůbec ne. Naopak, naši učitelé jsou velmi aktivní a cílevědomí. Osobně vnímám naši školu jako šťastné a dynamické prostředí. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ale atmosféra je vždy živá. Naši učitelé jsou vnitřně motivováni k tomu, aby podávali dobrý výkon. Například naše kytarové oddělení ochotně a z vlastní vůle pořádá vystoupení v nemocnicích nebo domovech důchodců. Je to příjemná zkušenost a zároveň prostředek ke vzdělávání našich studentů. Zajímavé je, že když o tom přemýšlím, zjišťuji, že k účasti nemusím nikoho nutit; naši zaměstnanci si svou roli zde skutečně užívají.

Tags: No tags

Comments are closed.