St. Vincent de Paul Catholic Kindergarten – Čeština

Two young children playing with colourful wooden blocks

St. Vincent de Paul Mixed Catholic School

Typ organzace: katolická mateřská škola

Respondent: Adriana Lieskovská, Koordinátorka mateřské školy

Země: Slovensko

Podpora fyzického zdraví a wellness - Holistické strategie - Preventivní strategie

  

Celý rozhovor

Uvažovali jste o tom, v jaké kondici budete, až půjdete do důchodu?

"Ano, jistě. Hodně jsem o tom přemýšlela už kolem 45. roku života. Náš personál mateřské školy je poměrně mladý, věk se pohybuje od 22 do 42 let, kromě mě v 52 letech. Je realitou, že s přibývajícím věkem je zvládnutí fyzické náročnosti této práce stále náročnější. Ačkoli se kvůli fyzické zátěži již přímo nepodílím na výuce, řídím administrativu školy. Nedokážu si představit, že bych ještě za deset let plnila úkoly učitelky v mateřské škole.

Dokážu si sice představit, že výjimečně fyzicky zdatný jedinec, třeba sportovec, by byl v mém věku schopen tuto funkci vykonávat, ale se stárnutím přicházejí přirozená fyziologická omezení. U žen po padesátce dochází ke znatelnému úbytku sil. Moje tchyně, učitelka v mateřské škole v důchodu, opustila svou profesi v 55 letech, což bylo před dvaceti lety běžné. Nedokázala si představit, že by v tom pokračovala. To se týká nejen fyzických schopností; starší osoby vnímají děti a komunikují s nimi jinak.

Při výběru nových učitelů již zohledňujeme věk a často se rozhodujeme pro mladší kolegy, i když je pravděpodobné, že půjdou na mateřskou dovolenou. Tento přístup vede k vysoké fluktuaci učitelů nebo k častým změnám ve třídách z důvodu nepřítomnosti učitelů v souvislosti s nemocemi jejich vlastních malých dětí. Všimla jsem si také, že dnešní mladí učitelé mají tendenci brát si delší nemocenskou, než bylo zvykem za mého mládí."

 

Přemýšleli jste nad udržením své pracovní způsobilosti?

"Ano, zamýšlím se nad tím, i když zatím jen v teoretické rovině. Mělo by jít o ucelenou strategii, nejen o dovolenou. Učitelé obvykle dostávají 45 dní dovolené, nicméně záleží významně na tom, jak jsou tyto dny využity. Málokdo využívá dovolenou záměrně ke zlepšení svého zdraví nebo pohody.

Dovedu si představit komplexní plán, který by každý rok vymezil potřebný čas na zotavení, cvičení a odpočinek. Takový plán by měl být důsledně a dlouhodobě realizován.

Během své kariéry my učitelé upřednostňujeme potřeby dětí a často zanedbáváme vlastní pohodu."

 

Jsou si toho mladé učitelky vědomy? Pokud ano, proč se na to nepřipravují?

Často o tom vůbec neuvažují. Pokračují v práci, dokud se nevyskytnou problémy, a tehdy případně přejdou na jinou práci.

 

Máte pravomoc vytvořit plán rozvoje, který učitele dlouhodobě fyzicky připraví, aby byli připraveni na padesátku?

Vypracování takového komplexního plánu je jistě docela dobře možné. Učitelé jsou odhodláni k profesnímu růstu a důsledně se zapojují do celoživotního vzdělávání. Tento plán by mohl zahrnovat i tělesnou zdatnost a zdraví prostřednictvím sportovních a regeneračních aktivit. I když občas pořádáme teambuildingové aktivity a relaxační pobyty, nejsou systematické ani prioritní. Pravidelné aktivity se zaměřují spíše na zvyšování kompetencí a znalostí než na fyzickou pohodu.

Problém spočívá ve financování těchto aktivit, protože mohou být nákladné. Financování prostřednictvím školného a rozpočtových přídělů nemusí stačit.

 

Přispívají k poklesu pracovní způsobilosti nějaké další faktory, například dynamika mezilidských vztahů na pracovišti?

Ano, zažili jsme období napjatých vztahů plynoucích z profesní rivality a nenaplněných ambicí. Postupem času a s odchodem zúčastněných osob za jinými příležitostmi se však tyto problémy vyřešily.

Někteří kolegové se potýkají s únavou a zvažují, které aspekty svých rolí si ponechat a kterých se vzdát. Finanční kompenzace nebo odměny se v určitém okamžiku stávají méně zásadními. Zatímco když jsme byli mladší a přizpůsobivější, tyto obavy nás příliš netížily, naléhavými se stávají až ve chvíli, kdy už je na zásadní změny často pozdě.

Věřím, že kdyby dnešní mladé učitelky po třicítce aktivně pracovaly na svém fyzickém zdraví, věnovaly se cílenému cvičení a regeneraci, mohly by ve věku 50 let prožívat mnohem odlišnější realitu."

Tags: No tags

Comments are closed.