Universidade Atlântica – Čeština

Universidade Atlântica

Typ organizace: organizace vyššího vzdělávání

Respondent: Carlos Guillen,ředitel pro výuku, výzkum a administrativu

Země: Portugalsko

Moderní přístupy k výuce - Působení věku - Udržení motivace - Inovace ve vzdělávání

 


Využijte své zkušenosti učitele ke zlepšení způsobu výuky.

Přidejte do výuky nadšení a nové myšlenky.

Bojujte za pomoc a uznání pro učitele.

Rozvíjení schopnosti překonávat potíže a zlepšovat se.

Přivítejte a přijměte změny, které se odehrávají v oblasti vzdělávání. Upusťte od tradičních metod a přístupů.


Přivítejte a přijměte změny, které se odehrávají v oblasti vzdělávání. Upusťte od tradičních metod a přístupů.

Seznamte se s výzvami souvisejícími se stárnutím obyvatelstva, které mají dopad na vzdělávací sektor, a to nejen v Atlantice, ale i na národní úrovni a v celé Evropě. Carlos Guillen, prezident společnosti EIA S.A., nabízí cenné poznatky o tom, jak age management formuje výukové postupy ve vyvíjejícím se vzdělávacím prostředí.

Jak tradice ovlivňuje věkovou dynamiku na portugalských univerzitách?

Carlos Guillen přechází k vlivu tradičních postupů a vysvětluje, jak tyto hluboce zakořeněné tradice ovlivňují složení profesorského sboru a přístupy k výuce, zejména u starších profesorů, čímž osvětluje věkovou dynamiku na portugalských univerzitách.

Jak EIA S.A přizpůsobuje pedagogiku modernímu výukovému prostředí?

Zaměříme se na společnost EIA S.A. a prozkoumáme její inovativní strategie při hledání rovnováhy mezi získanými zkušenostmi a moderními pedagogickými přístupy. Carlos Guillen podrobně popisuje, jakým způsobem harmonizují tradiční výukové metody s požadavky současného vzdělávání, a poskytuje cenné poznatky o age managementu.

Jaké iniciativy podniká univerzita Atlântica k posílení postavení budoucích pedagogů?

Nyní se zaměříme na univerzitu Atlântica a objevíme její pokrokové iniciativy zaměřené na posílení příští generace pedagogů a odborníků. Carlos Guillen se s vámi podělí o poznatky o tom, jak tyto iniciativy zajišťují bezproblémový přechod od studentů k akademickému prostředí, a nabídne vám nový pohled na age management ve vzdělávání.

Tags: No tags

Comments are closed.