Centro de Formação Profissional do Alcoitão – Čeština

Centro de Formação Profissional do Alcoitão

Typ organizace: centrum odborné přípravy a vzdělávání

Respondent: José Fraga, technik

Země: Portugalsko

Náborové výzvy - NETFORCE - Omezení náboru - Diverzifikace

 


Zapojení nových učitelů je výrazně ztíženo nedostatkem vyškolených pedagogů a jejich rozdělením mezi školy ministerstva školství, externí vzdělávací organizace a odborná vzdělávací zařízení.

Školy odborného vzdělávání a přípravy mají problémy nahradit zkušené externí učitele kvůli omezeným pravidlům pro přijímání zaměstnanců. Vzhledem k blížícímu se odchodu do důchodu a seniorskému věku je 90 % našich učitelů z řad externistů, což představuje velkou výzvu.

Byly zahájeny kroky ke zvýšení počtu stipendií pro instruktory nebo školitele.

Na národním kanálu NETFORCE bylo zahájeno cílené vyhledávání nových učitelů, které má pomoci při náboru. 

Celý rozhovor

Vypořádání se s věkem učitele - nahlédnutí do zkušeností IEFP Alcoitão?

V rámci našeho pokračujícího úsilí o řešení naléhavého problému nedostatku učitelů a jejich rozmístění mezi více vzdělávacích institucí bych rád otevřeně diskutoval o výzvách, kterým čelíme v IEFP Alcoitão. Získání nových učitelů do naší akademické rodiny se ukázalo být vzhledem k nedostatku dostupných talentů docela obtížné. My však zůstáváme i nadále odhodlaní a přijali jsme proaktivní opatření, abychom se s tímto problémem vypořádali přímo. Výrazně jsme zvýšili naše úsilí o získání čerstvých učitelských talentů posílením stipendií a využitím platforem sociálních médií pro větší osvětu. Kromě toho jsme rozšířili svůj dosah na národní kanály, jako je NETFORCE, abychom aktivně hledali a získali nadějné pedagogy. Je to cesta, do které jsme plně investovali, odhodláni zajistit to nejlepší pro naše studenty a posílit naši instituci do budoucna.

 

Jak přijmout životní moudrost - reakce IEFP Alcoitão na stárnutí pedagogů

V rámci našeho pokračujícího úsilí o řešení naléhavého problému nedostatku učitelů a jejich rozmístění mezi více vzdělávacích institucí bych rád otevřeně diskutoval o výzvách, kterým čelíme v IEFP Alcoitão. Získání nových učitelů do naší akademické rodiny se ukázalo být vzhledem k nedostatku dostupných talentů docela obtížné. My však zůstáváme odhodlaní a přijali jsme proaktivní opatření, abychom se s tímto problémem vypořádali přímo. Výrazně jsme zvýšili naše úsilí o získání čerstvých učitelských talentů posílením stipendií a využitím platforem sociálních médií pro jejich širší osvětu. Kromě toho jsme rozšířili svůj dosah na národní kanály, jako je NETFORCE, abychom aktivně vyhledávali a získávali nadějné pedagogy. Je to cesta, do které jsme plně investovali, odhodláni zajistit to nejlepší pro naše studenty a posílit naši instituci do budoucna.

Prolomení věkového kódu - jak IEFP Alcoitão řeší odchody učitelů do důchodu?

Při diskusi o strategiích, které jsme zavedli ve společnosti IEFP Alcoitão, je důležité zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Pozitivní je, že tato opatření jistě pomohla zmírnit dopady stárnutí pracovní síly a blížícího se odchodu mnoha pedagogů do důchodu. Zvláště úspěšná byla nabídka zvýšeného počtu stipendií, která přilákala školitele z různých zemí a regionů, zejména pro naše online kurzy. Je však nezbytné si uvědomit, že ačkoli jsou tyto kroky přínosné, nemohou samy o sobě vyřešit celou problematiku, které čelíme. Poptávka po nových učitelích je obrovská a přetrvávající překážkou zůstává rozptýlenost potenciálních pedagogů v různých vzdělávacích subjektech. Naše trvalé úsilí směřuje k nalezení rovnováhy a zkoumání dalších inovací, které by účinně posílily náš učitelský sbor.

Dilema stárnutí učitelů - jak IEFP Alcoitão zůstává v předstihu před konkurencí

Ve své funkci ředitele IEFP Alcoitão se snažím zkoumat různé strategie přesahující hranice našeho školicího střediska. Náš přístup se rozšiřuje na potenciální spolupráci s penzionovanými školiteli a přehodnocení kvalifikačních předpokladů pro konkrétní náborové skupiny. Podporujeme také partnerství s vysokoškolskými institucemi a aktivně zapojujeme mladé absolventy vybavené učitelskými certifikáty prostřednictvím našeho stipendijního programu. Jedná se o mnohostranné úsilí zaměřené na omlazení našeho učitelského sboru a zahrnutí různorodého spektra zkušeností a odborných znalostí, které jsou nezbytné pro dynamický vzdělávací ekosystém.

Výuka připravená na budoucnost - strategie IEFP Alcoitão pro stárnoucí pedagogy

Aktivně jsem se zabýval vizí naší instituce, jak se přizpůsobit výzvám, které s sebou přináší stárnutí učitelského sboru. Aktivně se pouštíme do oblasti inovativních výukových metodik a využíváme technologie k obohacení vzdělávacích zážitků. Současně se náš zájem rozšiřuje o investice do průběžného vzdělávání a iniciativ na zvyšování kvalifikace našich pedagogů, což je zásadní krok k tomu, aby byli v kontaktu s rychle se vyvíjejícím vzdělávacím prostředím. Jde o to přijmout změny a vybavit naši učitelskou komunitu pro přístup ke vzdělávání orientovaný na budoucnost.

 

Dilema stárnutí učitelů - jak si IEFP Alcoitão udržuje náskok před konkurencí

Když se zamýšlím nad naším úsilím v IEFP Alcoitão, musím uznat zásadní aspekt našeho přístupu. V souvislosti s problémem stárnutí našeho pedagogického sboru jsme se rozhodli pro reaktivní strategie, které přizpůsobují naše kroky tak, aby řešily konkrétní potřeby, jakmile se objeví. Tento přístup však postrádá formalizovanou hodnotící strukturu. Potřebujeme dobře definovaný hodnotící rámec, který by nám umožnil posoudit účinnost těchto opatření a řídit budoucí rozhodnutí. Navzdory této výzvě je pozoruhodným pozitivním výsledkem zefektivnění organizace školicích programů, které bylo umožněno díky efektivnějšímu zapojení nově přijatých školitelů. Při pohledu do budoucna bude nejdůležitější zavést strukturovaný proces hodnocení, který nám umožní proaktivně se přizpůsobovat, inovovat a dále optimalizovat naše úsilí s cílem uspokojit vyvíjející se potřeby naší vzdělávací komunity.

 

Věk je jen číslo - pohled IEFP Alcoitão na vzdělávání

Silně zdůrazňuji základní přesvědčení IEFP Alcoitão, že věk by nikdy neměl bránit efektivní výuce. Prosazujeme kulturu neustálého vzdělávání a profesního rozvoje, přičemž prioritou je, aby pedagogové drželi krok s vyvíjejícími se metodikami výuky a nejnovějšími technologiemi. V IEFP Alcoitão se snažíme podporovat prostředí, ve kterém jsou pedagogové bez ohledu na věk povzbuzováni a posilováni, aby zlepšovali své pedagogické dovednosti a přijímali inovativní přístupy, které utvářejí moderní vzdělávání. Jde o to umožnit progresivní a inkluzivní vzdělávání pro všechny.

 

Přizpůsobte se, nebo odejděte do důchodu - reakce IEFP Alcoitão na výzvy související se vzděláváním v souvislosti s věkem

Zdůrazňuji, že v neustále se vyvíjejícím vzdělávacím prostředí je nesmírně důležitá přizpůsobivost. V IEFP Alcoitão se pevně držíme svého závazku vyvíjet se společně s dynamickým vzdělávacím prostředím. Z celého srdce přijímáme změny a považujeme je za katalyzátor růstu a pokroku. Naši pedagogové jsou v centru této transformace a my jsme odhodláni vybavit je nástroji a znalostmi potřebnými k tomu, aby se dokázali vypořádat s výzvami a příležitostmi, které přináší vyvíjející se vzdělávací ekosystém. Je to společné úsilí o utváření budoucnosti vzdělávání.

Tags: No tags

Comments are closed.