Escuela Infantil La Cañada – Čeština

Escuela Infantil La Cañada

Status: Státní mateřská škola

Respondent: učitel a řditel mateřské školy

Země: Španělsko

Předčasný odchod do důchodu - Nemocenská dovolená - Řešení konfliktů 

 


Vnitřní konflikty vznikají z nepřizpůsobivosti, pokud jde o rozdílné názory, a z neochoty měnit zvyky.

Vnitřní konflikty se snažíme řešit dialogem a aktivním nasloucháním, někdy se však využívá i legislativa. 

Celý rozhovor

Současná situace v organizaci

"Nacházíme se ve velmi důležitém okamžiku změny. Přichází také mnoho učitelů z východní Evropy. Zažíváme legislativní změny. Procházíme změnami našich postupů, podob a metod výuky, společenskou změnou plus legislativní změnou, navíc s nutností se všem těmto změnám přizpůsobit. To je důležitá součást vzdělávání, protože vše vychází ze světa digitalizace a samozřejmě lidé, kteří se narodili v digitální éře, se snáze přizpůsobují.

My jsme o něco starší. Já to zvládám docela dobře, ale mám kolegy v mém věku, kteří se těžko přizpůsobují digitálnímu světu a metodice, kde je digitalizace prioritou, a tam vidím velké potíže. Pokud jde o digitalizaci, nemáme takovou schopnost učení jako studenti. Snažíme se o to prostřednictvím školení, hodně o sebe pečujeme, o své fyzické i duševní zdraví, ale je to těžké."

 

Setkáváte se ve své praxi ředitele a učitele s nějakými problémy souvisejícími se sníženou pracovní způsobilostí učitelů ve vaší instituci?

"Tady u nás ano. Zjistíte, že věk je důležitý Že mezilidské vztahy hodně ovlivňuje, pokud se někdo cítí vyhořelý nebo je tu někdo, kdo si stěžuje, protože pokud jste v blízkosti člověka, který si stěžuje, necháte se tím strhnout. Pokud žijete proto, abyste si stěžovali, někdy to způsobuje, že snižujete kvalitu své práce. Možná se sami sebe ptáte, proč bych to měl dělat? Nemusím to dělat, nechce se mi to dělat. Takže je pravda, že nakonec celková nálada klesá. Jinak je tomu, když celý tým pracuje s nadšením a chutí překonávat sebemenší problémy, které se objevují ze dne na den, potíže, věci, které jsou v životě nepředvídatelné. Takže jsou věci, které vás zraňují.

Se staršími dětmi je to těžší, ale lidé, kteří pracují s tak malými dětmi, jsou většinou lidé, kteří mají jiný druh představ. Samozřejmě, protože mladší děti jsou vděčnější v tom smyslu, že jsou laskavější. Když máte dítě ve třetí třídě a učíte ho od začátku kurzu do konce, tak si vytváříte vzpomínky a vidíte jeho vývoj. Ale musíte si uvědomit, že děti vidíte pořád, to se neustále mění. Tvář, která se na vás dívá, dříve dítě nechodilo a teď chodí. A když pozorujete ty malé tváře, když vidí něco nového a zapůsobí to na ně. To je to, co vnímáte. "

 

Jaké důvody vedly k vnitřním konfliktům v organizaci?

Někdy jde o rozdílnost měřítek a někdy o flexibilitu, akceptaci různých názorů a také o to, jaké je prostředí, někdy jsme velmi pohodlní a nechceme dělat žádné změny. Pokud jsem měl 20 let takové naprogramování a fungovalo mi, proč bych teď měl měnit své naprogramování nebo proč bych se teď měl chovat takto?

Pokud žiji dlouhodobě v takovém prostředí, pak se někdy objevuje pocit, proč to musím dělat? Musíme se smířit s tím, že lidé mají různé úhly pohledu nebo názory, a musíme tyto názory zvládnout, abychom zjistili, zda můžeme něčeho společně dosáhnout. Je důležité sdílet a diskutovat o názorech a argumentech všech, pokud jsou opodstatněné. Ne ""dřív se to dělalo takhle"" nebo "v jiné instituci to dělají takhle, tak protože se mi to líbí víc, budu to dělat takhle".

 

Jaké konkrétní postupy byste zavedli, abyste tyto problémy zvládli?

No, máme návrh, protože letos jsme měli velmi dobrou koordinátorku, která navrhla začlenění některých zábavných aktivit. Například každý přinese fotku z doby, kdy byl malý, a uspořádáme soutěž. Loni jsme měli soutěž o nejlepší tortillu de patatas, každý přinesl tortillu a pak se muselo ochutnat a hlasovat, kdo vyhrál soutěž o nejlepší tortillu. Děláme pár věcí, aby se lidé mohli bavit. Ráda bych takových aktivit dělala víc, ale administrace může být náročná.

 

Tags: No tags

Comments are closed.