Age Management Masterclass

2018-1-CZ01-KA202-048133 Demografisen muutoksen myötä yrityksissä ja järjestöissä on kasvava tarve osaavalle ikäjohtamiselle.Eri ikäluokat pitää huomioida niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Tarve tähän on suurin yrityksissä, joissa työ on henkisesti ja/tai fyysisesti vaativaa. Yhteistyöprojektimme tavoitteena on auttaa työnantajia ja kouluttajia ymmärtämään ikäjohtamista. Viimeisten 24 kuukauden aikana olemme pyrkineet tuomaan ikäjohtamisen näkyvämmäksi jakamalla nettiyhteisössä onnistuneita toimintatapoja sekä laatimalla suosituksen työnantajille ja päättäjille. Projektiimme on liittynyt kolme opintomatkaa: Suomeen, Italiaan ja Itävaltaan. Niiden puitteissa asiantuntijamme ovat päässeet seuraamaan toimivaa ikäjohtamista ja keskustelemaan siitä paikan päälle.

Projektin tavoitteet

Projektin päätavoite on auttaa työntekijöitä sopeutumaan työelämän kasvaviin vaatimuksiin. Ikäjohtamisen ohjausta voidaan tarjota yrityksille (neuvonantajat tai yrityksen sisäiset kouluttajat) tai ammatilliseen koulutukseen (opettajat ja ohjaajat). Pyrkimyksenämme on ollut: – luoda ammatillisia tukiverkostoja ongelmatilanteissa; – luoda laadukas ohjeistus ikäjohtamiseen kahdella tavalla; – ikäjohtamiseen erikoistuneiden ohjaajien ottaminen mukaan; – projektin tulosten jakaminen ammattiverkostoissa.

Lyhytkestoinen henkilökunnan koulutus

Koulutuksessa pyritiin luomaan synerginen ympäristö tekemällä oppimiselle. Metodologista lähestymistä täydensivät vierailut yrityksiin sekä workshopit eri teemoista. Vierailujen tavoitteet olivat: – toimivan ikäjohtamisen seuraaminen käytännössä; – mahdollisuus keskustella ikäjohtamiseen liittyvistä kysymyksistä paikan päällä ammattilaisen kanssa; – kunkin tapauksen erikoispiirteisiin tutustuminen; – tiedon kerääminen projektiin liittyvää materiaalia varten. Workshop-toiminnan tavoitteena oli: – kuhunkin esimerkkitapaukseen liittyvien taitojen harjoittelu; – tapauskohtaisten ratkaisujen etsiminen simuloiduissa olosuhteissa; – tekemällä oppiminen; – ikäjohtamisen opastukseen mahdollisesti liittyvien kysymysten kartoitus; – suositusten laatiminen ohjekirjan käyttäjille Newsletters:

Projektin tulokset

Projektia käsitellään kahdessa osassa: Esimerkkejä hyvistä toimintatavoista Esimerkit tulevat yrityksistä joissa ikäjohtamista harjoitetaan menestyksekkäästi ja sen hyödyt on selvästi nähtävillä sekä yrityksessä että yhteisössä. Keräsimme yli 25 esimerkkiä jotka on jaoteltu alkuperänsä, vaikutusalueensa ja kohdeikäryhmän perusteella. Jokainen esimerkki kuvaillaan saman kaavion mukaan keskittyen käyttäjien nimeämiin ongelmakohtiin. SUOSITUS IKÄJOHTAMISEN TOTEUTTAMISEEN Jokainen menestystarina syntyy omanlaisissa olosuhteissaan ja on itsessään ainutlaatuinen oppimateriaali jota voidaan käyttää ikäjohtamisneuvojien kouluttamiseen niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ammatillisten kurssien puitteissakin. Hyödynnämme ohjeistuksessamme oikeiden yritysten ongelmien ratkaisussa käyttämiä prosesseja Age Management Implementation: Case Study Analysis and Methodology Recommendation