Chráněné bydlení Naplno

Rozhovor poskytl Aleš Adamec, ředitel sociální služby


 

Se5tor

Terciární: sociální služby

Země

Česká republika

Webová stránka

Domů


 

Specializace

Chráněné bydlení Naplno je sociální služba, prostřednictvím níž poskytujeme individuální i skupinové chráněné bydlení komunitního charakteru s celkovou kapacitou 80 osob. Služba je poskytovaná v 21 autonomních domácnostech v rodinných domech nebo bytech ve čtyřech městech regionu. Služba je určena dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením.

V roce 2019 získala organizace Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a v roce 2020 úspěšně prošla inspekcí kvality sociálních služeb.


 

Hlavní důvody pro realizaci skupinové metody „Profesní seniorita“

Jako ředitel organizace jsem zvyklý pracovat s týmem dlouhodobě a průběžně ho podporovat v růstu a rozvoji. Každý rok se snažíme v organizaci realizovat společnou aktivitu, která nás může posunout, stmelit a rozvíjet. Podobné aktivity výrazně posilují osobní vztahy a propojuje členy managementu; lépe se poznáme, máme společné zážitky, vzájemně se motivujeme.

 


 

Očekávané výsledky

Očekávání od jakéhokoli vzdělávání managementu je postaveno na osobním rozvoji, na přidané hodnotě. Na této aktivitě jsem sám cítil možnost osobního posunu, a líbil se mi také její přesah, že to není jenom o mé profesi, ale i o osobním životě.

Když na takovýchto aktivitách pracujeme jako tým společně, výsledek se vrátí v podobě posílení celého managementu.


 

Skupinová metoda „Profesní seniorita”

Metoda Profesní seniorita je nástroj na podporu řízení kariéry, odborného rozvoje a duševní pohody zaměstnanců. Je to skupinová metoda v průběhu které účastníci identifikují své silné stránky a zároveň oblasti pro další rozvoj, na základě čehož si stanoví své osobní cíle své kariéry.

Program je zaměřen zejména na :

 • rozvoj dovedností pro řízení kariéry;
 • rozvoj schopnosti zvládat změny;
 • podporu účastníků při plánování pracovní kariéry a profesních cílů;
 • podporu duševní pohody a pokračování jejich kariéry;
 • předcházní syndromu vyhoření a depresi;
 • prevenci předčasného odchodu do důchodu (zejména v oblasti psychických problémů spojených s prací);
 • posilování kladného postoje k celoživotnímu vzdělávání;
 • podporu účastníků v úspěšném vykonávání práce;
 • podporu manažerů lidských zdrojů a odborníků v oblasti udržování a rozvoje pracovního zdraví.


 

Silné a slabé stránky metody

Silné stránky:

 • je to čas pro sebe, kdy se můžeme zastavit a využít ho pro vlastní rozvoj
 • dáváme to zaměstnancům jako benefit
 • vzájemná provázanost – profese a osobní život
 • připomenutí si svých rolí

Slabé stránky:

 • neidentifikovali jsme

   


 

Aha efekt: co nám tento proces odhalil?

Prostřednictvím programu „Profesní seniorita“ jsme si uvědomili vlastní sociální síť, metoda nám umožnila zmapovat všechny oblasti našich kontaktů a uvědomit si naplno jejich možnosti.

V průběhu metody jsme si také stanovili optimálním způsobem své vlastní cíle osobního i pracovního rozvoje, já sám jsem si je nastavil v hlavě, a nyní, po roce, jsem zjistil, že se mi je podařilo naplnit takřka všechny.


 

Způsoby udržování výstupů z programu

V současné době připravujeme osobní koučing zkušeného kouče v oblasti sociální služeb a osobního rozvoje pro všechny členy managementu, který by měl navázat na výsledky práce v průběhu skupinové metody, zejména se vrátit k cílům, které jsme si stanovili, a někom je posunout.


 

Monitorování dopadů metody na tým

Mezi mými osobními cíli, které jsem si stanovil v průběhu této metody, jsem měl i závazek, že se budu osobně ptát mých kolegů, kam se za ten rok posunuli, jak naplnili svoje cíle. Bohužel, pandemie to letos zcela stopla, skoro u všech.

Nicméně s těmito cíli máme v úmyslu průběžně pracovat, a například v rámci ročního hodnocení se k nim vracet, případně je dále rozvíjet, a pravidelně sledovat jejich naplnění. Pokud se povede zrealizovat již zmíněný koučing, mohl by se proces stanovení, monitorování a hodnocení osobních cílů nějakým způsobem opět nastartovat a pokračovat dál.


 

Výhody metody „Profesní seniorita“

Zpětná vazba na průběh skupinové aktivity byla vesměs pozitivní až velmi pozitivní, účastníci byli překvapeni jednoduchostí průběhu a jednoznačností všech cvičení. Sami účastníci se vyjádřili, že: „nedělo se nic, co bychom sami nevěděli, ale kurz nám myšlenky utřídil a mnoho věcí jsme konečně pojmenovali a vyslovili nahlas.“

Obecně se náš tým rád vzdělává, zejména společně. Tato metoda nám poskytla možnost otevřít témata, o kterých bychom jinak neměli možnost hovořit.


 

Osobní doporučení

Společné vzdělávání posiluje a posouvá tým a dobrý tým je základem úspěšné sociální práce.