Naplno tuetun asumisen asumisyksiköt

Haastattelussa johtaja Aleš Adamec


 

Sektori

Kolmas sektori: sosiaalipalvelut

Maa

Tsekin tasavalta

Verkkosivusto

www.chbnaplno.cz


 

Erikoistuminen

Naplno on sosiaalialan toimija, joka tarjoaa tuettua asumista joko yksilöllisesti tai ryhmäkotiperiaatteella. Meillä on yhteensä 80 majoituspaikkaa. Käytössämme on 21 taloa tai asuntoa neljässä alueen kaupungissa. Palvelumme on suunnattu aikuisille, joilla on kehitysvamma tai mielenterveysongelmia. 

Vuonna 2019 järjestömme voitti sosiaalialan laatupalkinnon kehitysvammatyöstä.

Vuonna 2020 läpäisimme sosiaalitoimen laatutarkastuksen.


 

Motiiviit ikäjohtamistoimien taustalla

Yrityksen johtajana olen tottunut pitkäjänteiseen työskentelyyn ja koko työtiimin kasvun ja kehityksen tukemiseen. Joka vuosi järjestämme yhteisen koulutuksen, jolla on tiimiämme yhdistävä ja kehittävä vaikutus. Yhteinen tekeminen vahvistaa keskinäisiä ihmissuhteitamme: tutustumme toisiimme paremmin, jaamme yhteisiä kokemuksia ja motivoimme toisiamme.

 


 

Odotetut tulokset

Kaiken henkilöstökoulutuksemme keskiössä on aina henkilökohtainen kehitys ja sen tuottama lisäarvo. Koimme projektin mahdollisuudeksi kasvaa, niin ammatillisesti kuin yksityiselämässämme. Meitä miellytti se, että projekti huomioi molemmat ulottuvuudet.

Yhteisiin aktiviteetteihin osallistuminen vahvistaa lopulta koko yhteisöä.


 

Koulutusmenetelmä „Towards successful seniority™”

“Kohti menestyksekästä senioriteettiä” ohjelma on tukena urasuunnittelussa, ammatillisessa kehittymisessä ja työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Se perustuu ryhmätapaamisiin, joissa osallistujat tunnistavat omat vahvuutensa ja kehitystarpeensa ja asettavat henkilökohtaiset tavoitteet koskien jäljellä olevaa työuraansa.

Koulutusohjelman päätavoitteet:

– urasuunnittelun taitojen kehittyminen

– vahvistetaan valmiuksia kohdata muutosta

– tuetaan toisia osallistujia urasuunnittelussa ja tavoitteiden saavuttamisessa

– kohennetaan henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista

– vältetään burnoutia ja masennusta

– pyritään välttämään varhennettua eläkkeelle jäämistä (erityisesti työstä johtuvien mielenterveysongelmien takia)

– vahvistamme positiivista suhtautumista elinikäiseen oppimiseen

– tuemme osallistujia työtehtävissä onnistumisessa

– tuemme henkilöstöpäälliköitä ja hr-ammattilaisia heidän työssään työterveyden kohentamiseksi ja kehittämiseksi


 

Näkökulman heikkoudet ja vahvuudet

Metodin vahvuudet:

  • Se tarjoaa hetken aikaa pysähtymistä ja omaa kehitystä varten
  • Se tarjotaan työntekijälle etuna työnantajalta
  • Siinä kohtaavat työelämä ja henkilökohtainen elämä
  •  Se muistuttaa meitä rooleistamme elämässämme

Heikkouksia:

  • Niitä ei ole todettu

   


 

”Ahaa”elämys

Koulutusohjelman avulla tulemme tietoisiksi sosiaalisista verkostoistamme ja ymmärrämme sen, miten suuri arvo niillä meille on. 

Koulutusohjelman aikana asetamme myös itsellemme tavoitteita niin työ- kuin yksityiselämän suhteen. Itse henkilökohtaisesti terävöitin omat tavoitteeni mielessäni ja nyt vuotta myöhemmin huomaan saavuttaneeni niistä lähes kaikki.


 

Toimet hankkeen ylläpitämiseksi

Valmistelemme parhaillaan mahdollisuutta työnohjaukseen kokeneen sosiaalialan ammattilaisen ohjauksessa. Jokainen voi palata ryhmätyöskentelyn yhteydessä laatimiinsa henkilökohtaisiin kehitystavoitteisiin ja työstää niitä eteenpäin.


 

Hankkeen vaikutusten arviointi

Minulla oli yhtenä henkilökohtaisena tavoitteena sitoutuminen siihen, että kysyn kaikilta kollegoilta, miten tavoitteiden saavuttaminen on heiltä onnistunut vuoden aikana. Valitettavasti pandemia keskeytti hankkeen tänä vuonna.

Aiomme kuitenkin jatkaa henkilökohtaisten tavoitteidemme parissa työskentelyä. Arvioimme niitä vuosittain, kehitämme niitä jatkuvasti ja seuraamme niiden toteutumista säännöllisesti.  Jos onnistumme järjestämään yllä mainittua työnohjausta, pääsemme taas työstämään ja arvioimaan omia tavoitteitamme.


 

Hankkeen hyödyt

Osallistujien palaute kokeilusta oli erittäin positiivista. Sen helppoudesta ja mutkattomuudesta oltiin yllättyneitä. Osallistujat sanoivat, etteivät he sinänsä oppineet mitään uutta, mutta saivat ajatuksiaan jäsenneltyä ja puettua sanoiksi. Yleisesti ottaen yrityksemme työtiimit pitävät koulutuksista, erityisesti jos saavat toimia ryhmissä. Koulutushankkeen avulla saimme nostettua esiin aihepiirejä, joista emme muuten olisi puhuneet


 

Henkilökohtainen suositus

Yhteiset koulutukset vahvistavat tiimiä ja vievät sitä eteenpäin. Toimiva tiimityö on perusedellytys menestyksekkäälle sosiaalityölle.